На головну

 Методика ознайомлення з нумерацією чисел від 10 до 100. |  Методика ознайомлення з нумерацією чисел в межах 1000 і багатозначні числа. |  Методика ознайомлення з дією додавання. |  Методика ознайомлення з дією віднімання. |  Методика ознайомлення з дією множення. |  Методика ознайомлення з дією ділення. |  Усні прийоми додавання і віднімання в межах 10. |  IV. a-5; 6; 7; 8; 9. |  Додавання однозначних чисел в межах 20 з переходом через десяток. |  Віднімання з чисел однозначних чисел в межах 20 з переходом через десяток. |

Усні обчислювальні прийоми множення двозначних чисел на однозначні в межах 100.

  1.  IV. Обмін в межах підрозділу II. Необхідні життєві засоби і предмети розкоші
  2.  Аварійно-рятувальне обладнання, прийоми і способи роботи з ним
  3.  Аксіоматика мн-вадейств.чісел. Важнейш клас действ.чісел.
  4.  Алгебра і теорія чисел
  5.  Алгебра і теорія чисел
  6.  Алгебраїчне представлення двійкових чисел
  7.  Алгоритм письмового множення.

Після того, як вивчені табличні випадки множення і ділення, приступають до вивчення усних обчислювальних прийомів множення двозначних чисел на однозначні.

1) Підготовчим етапом до вивчення даного обчислювального прийому слід віднести, перш за все, повторення табличних випадків множення однозначних чисел і вивчення правила множення суми на число.

Ознайомлення учнів з правилами множення суми на число можна проводити по різному, в залежності від рівня підготовленості класу до сприйняття зазначеного властивості (розподільний закон множення відносно додавання - дистрибутивний закон).

Слід зазначити, що якщо в підручниках Моро дистрибутивний закон множення носить назву «правило множення суми на число», то в підручниках Істоміної, Александрової та ін. Він називається «розподільна властивість множення щодо складання».

Для ознайомлення пропонується рішення наступного завдання:

У кожному з 3х рядів в класі сиділо по 3 хлопчика і 4 дівчинки. Скільки всього дітей сиділо в класі?

Дітям пропонується вирішити задачу 2ма способами і рішення задачі записати за допомогою виразу.

(3 + 4) -3

3-3 + 4-3

Після того як завдання було вирішено 2ма способами, аналізуються вираження, за допомогою яких були записані рішення.

Робиться висновок: тому що отримані вирази мають однакові значення і описують одну й ту ж ситуацію, значить, вони рівні => для того щоб суму двох чисел помножити на число, можна кожний доданок помножити на це число і отримані результати скласти.

Учитель повинен навчити учнів вирішувати приклади типу (3 + 5) -6; (4 + 3) -7; (2 + 7) -9; (3 + 6) -5.

Учитель повинен навчити учнів приклади цього типу вирішувати 2ма способами.

Для того щоб учні краще усвідомили запропоновані способи вирішення, слід вимагати від них, щоб, вирішуючи приклади, вони коментували. Т.ч. способи вирішення прикладів будуть краще запам'ятовуватися дітьми. Крім того, буде формуватися математична мова.

2) Вивчення операцій, що входять в обчислювальний прийом.

Вивчення цього прийому ділиться на 2 періоди.

а) До 1му періоду відноситься вивчення усного множення круглих десятків на однозначне число.

Пропонується вирішити приклади: 20-3, 40-2, 10-5.

Теоретична основа - розрядний склад числа, табличне множення однозначних чисел.

При вирішенні прикладів такого виду, діти міркують так: 20-3 = 2дес. -3 = 6дес. = 60 => 20-3 = 60.

Цей період так само можна вважати підготовчим до вивчення обчислювального прийому у 2м періоді.

б) При ознайомленні учнів з усним обчислювальним прийомом множення двозначного числа на однозначне, їм пропонується вирішити приклад.

23-4

23 (1й множник) представляємо у вигляді суми розрядних доданків.

23-4 = (20 + 3) -4

Застосовуємо дистрибутивні закон множення відносно додавання.

(20 + 3) -4 = 20-4 + 3-4 = 80 + 12 = 92

3) Закріплення.

Далі: подібні приклади з коментуванням (35-2, 15-6, 17-4, 23-2, 18-3, 19-5)

На першому етапі вимагати докладного коментування.

Для того щоб учні запам'ятали рішення зазначених прикладів, потрібно пропонувати для розв'язання якомога більше прикладів з різноманітними завданнями.

Виріши приклади 35-2, 23-2, 18-5.

Знайди значення виразів 32-3, 18-5, 16-4, 15-6, 12-8, 41-2.

Виріши приклади і знайди серед відповідей найбільший.

Порівняй значення виразів.

Знайди ті приклади, значення яких закінчуються цифрою «6»

  Усні обчислювальні прийоми додавання в межах 100 (3 випадки докладно). |  Усні обчислювальні прийоми ділення двозначних чисел на однозначні в межах 100.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати