Головна

 Математика в економіці »2012 1 сторінка |  Математика в економіці »2012 2 сторінка |  Математика в економіці »2012 3 сторінка |  Математика в економіці »2012 4 сторінка |

Математика в економіці »2012 6 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

$$ 2 7/5

$$ 3 -3

$$ 4

$$ 5 -1/2

$$ 6 1

Питання № 259

$$ 1 Тіло рухається прямолінійно за законом  визначити прискорення

руху.

$$ 2 + 2t - 4

$$ 3 t2 - 4t

$$ 4 t2 - 4 t + 3

$$ 5 - 2t

$$ 6 - 4t

Питання № 260

$$ 1 Знайти похідну функції .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5 -

$$ 6 -

Питання № 261

$$ 1 Знайти диференціал функції .

$$ 2 (x -1)2dx

$$ 3 (x2 - 2x)dx

$$ 4 x2dx

$$ 5 (x +1)2dx

$$ 6 x2 -2x

Питання № 262

$$ 1 Знайти межа: .

$$ 2 0

$$ 3 1

$$ 4 2

$$ 5 -1

$$ 6

Питання № 263

$$ 1 За правилом Лопіталя знайти межа .

$$ 2 3/2

$$ 3 ?

$$ 4 2/3

$$ 5 1

$$ 6 2

Питання № 264

$$ 1 Похідній функції y = f(x) В точці x0 називається:

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 265

$$ 1 Що можна сказати про функції f(x) В точці a, Якщо вона визначена в точці a, Існують межі f(a + 0), f(a - 0) і f(a + 0) f(a - 0)?

$$ 2 Функція в точці a має розрив 1-го роду.

$$ 3 Функція в точці a - Безперервна.

$$ 4 Функція в точці a має розрив 2-го роду.

$$ 5 Функція в точці a має усувний розрив.

$$ 6 Функція в точці a - Диференційована.

Питання № 266

$$ 1 Якщо для будь-яких значень x з області визначення функції виконується

f(-x) = f(x), То функція називається:

$$ 2 парній

$$ 3 спадної

$$ 4 зростаючої

$$ 5 періодичної

$$ 6 непарної

Питання № 267

$$ 1 Знайти межа .

$$ 2 e2

$$ 3

$$ 4 ?

$$ 5 0

$$ 6 2

Питання № 268

$$ 1 Знайти межа .

$$ 2 e3

$$ 3 ?

$$ 4 0

$$ 5 2

$$ 6

Питання № 269

$$ 1 Знайти похідну другого порядку функції .

$$ 2 - 4cos2x

$$ 3 4cos2x

$$ 4 -2sin2x

$$ 5 2sin2x

$$ 6 sin2x

Питання № 270

$$ 1 Якщо у = f (u) і u = j(х) - Диференціюються від своїх аргументів, то похідна складної функції у = f[j(х)] Дорівнює:

$$ 2 у = у ?u

$$ 3 у = j? (х)

$$ 4 у =

$$ 5 у = у ?х

$$ 6 у = у

Питання № 271

$$ 1 Дана функція f(х) =  . знайти .

$$ 2 1/4

$$ 3 -1/4

$$ 4 1/3

$$ 5 1/2

$$ 6 4

Питання № 272

$$ 1 Дослідити на екстремум функцію у = х2 - 6х + 3.

$$ 2 В т. х = 3 - min.

$$ 3 В т. х = -3 - Mах.

$$ 4 В т. х = 2 - мах.

$$ 5 В т. х = -2 - Min.

$$ 6 У т. х = 0 - mах.

Питання № 273

$$ 1 Друга похідна f ??(x) Двічі диференціюється в точці перегину х0

дорівнює:

$$ 2 0

$$ 3 1

$$ 4 -1

$$ 5 - ?

$$ 6 ?

Питання № 274

$$ 1 Якою формулою визначається повний приріст функції z = f(x,y)?

$$ 2 Dz = f(x + Dx, y + Dy) - f(x, y)

$$ 3

$$ 4 Dz = f(x + Dx, y ) - f(x, y)

$$ 5 Dz = f(x, y + Dy) - f(x, y)

$$ 6 Dz = f(x + Dx, y) - f(x, y + Dy)

Питання № 275

$$ 1 Знайти область визначення функції z = Ln (x - y).

$$ 2 y < x

$$ 3 y > - x

$$ 4 y > x

$$ 5 y > 0

$$ 6 y ? x

Питання № 276

обчислити інтеграл .

$$ 2 0

$$ 3

$$ 4  / 2

$$ 5  / 8

$$ 6 1

Питання № 277

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5 ln |x| + С

$$ 6 ln | 7 + x2| + C

Питання № 278

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2 -  cos3x + C

$$ 3  cos3x + C

$$ 4 cos3x + C

$$ 5 3cos3x + C

$$ 6  sin3x + C

Питання № 279

$$ 1 Первісна для функції f(x) є  . Чому дорівнює функція f(x)?

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 280

$$ 1 Якщо похідна функції, що диференціюється позитивна всередині інтервалу

(a, b), То функція на інтервалі (a, b):

$$ 2 зростає

$$ 3 убуває

$$ 4 парна

$$ 5 обмежена

$$ 6 постійна

Питання № 281

$$ 1 Знайти інтервал угнутості (опуклість вниз) графіка функції у = х3 -3х + 1.

$$ 2 (0, ?)

$$ 3 (- ?, 1)

$$ 4 (1, ?)

$$ 5 (2, ?)

$$ 6 (-2, ?)

Питання № 282

$$ 1 За правилом Лопіталя знайти .

$$ 2 0

$$ 3 1

$$ 4 2

$$ 5 -2

$$ 6 ?

Питання № 283

$$ 1 Якщо похідна функції, що диференціюється негативна всередині інтервалу (a, b),

то функція на інтервалі (a, b):

$$ 2 убуває

$$ 3 парна

$$ 4 постійна

$$ 5 обмежена

$$ 6 зростає

Питання № 284

$$ 1 Знайти точки перегину кривої у = - 8х3.

$$ 2 х = 0

$$ 3 х = 1/2

$$ 4 х = -1/3

$$ 5 х = -2

$$ 6 х = 2

Питання № 285

$$ 1 Дослідити на екстремум функцію у = х2 + 6х -7.

$$ 2 В т. х = - 3 min.

$$ 3 В т. х = 0 mах.

$$ 4 В т. х = -3 - Mах.

$$ 5 В т. х = 2 - мах.

$$ 6 У т. х = -2 - Min.

Питання № 286

$$ 1 Якщо при переході через критичну точку x0 похідна функції змінює свій

знак з мінуса на плюс, то точка x0 є точка:

$$ 2 Мінімуму функції.

$$ 3 перегини.

$$ 4 Найбільшого значення функції.

$$ 5 Найменшого значення функції.

$$ 6 Максимуму функції.

Питання № 287

$$ 1 Знайти область визначення функції .

$$ 2 x2 + y2 ? 1

$$ 3 x2 + y2 = 1

$$ 4 x2 + y2 > 1

$$ 5 x2 + y2 = 0

$$ 6 x2 + y2 <1

Питання № 288

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2 ln | 7 +x2| + C

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6 ln  + З

Питання № 289

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 290

$$ 1 Вказати доцільну підстановку для знаходження інтеграла .

$$ 2 x = t2

$$ 3 x = t + 1

$$ 4 x = cost

$$ 5 x = t

$$ 6 x = sint

Питання № 291

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5 4sin 4x + C

$$ 6 sin 4x + C

Питання № 292

$$ 1 Обчислити площу фігури, обмеженої лініями у = х, у = 2х, х = 2.

$$ 2 + 2

$$ 3 3

$$ 4 2,5

$$ 5 4,5

$$ 6 1,5

Питання № 293

$$ 1 Знайти спільне рішення рівняння y ? = 3 cos3 x.

$$ 2 y = sin3 x + C

$$ 3 y = -3sin3x + C

$$ 4 y = 3sin 3x

$$ 5 y = 3 cos3 x + C

$$ 6 y = - 3sin 3x

Питання № 294

$$ 1 Обсяг тіла, отриманого обертанням криволінійної трапеції  навколо осі Проx, Обчислюється за формулою:

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 295

$$ 1 Якщо при переході через критичну точку x0 похідна функції змінює свій знак з плюса на мінус, то точка x0 є точка:

$$ 2 Максимуму функції.

$$ 3 Найменшого значення функції.

$$ 4 перегини.

$$ 5 Найбільшого значення функції.

$$ 6 Мінімуму функції.

Питання № 296

$$ 1 Знайти точки перегину кривої у = х3.

$$ 2 х = 0

$$ 3 крива не має точок перегину

$$ 4 х = 1

$$ 5 х = 1/3

$$ 6 х = 1/4

Питання № 297

$$ 1 Дослідити на екстремум функцію у = х2 + 8х + 5.

$$ 2 В т. х = - 4 - min.

$$ 3 В т. х = 2 - min.

$$ 4 В т. х = -2 - Мах.

$$ 5 В т. х = 0 - mах.

$$ 6 У т. х = 4 - mах.

Питання № 298

$$ 1 Якщо f ??(x) <0 у всіх точках інтервалу (a, b), То функція у = f(x) В цьому інтервалі.

$$ 2 опукла вгору (опукла)

$$ 3 опукла вниз (увігнута)

$$ 4 постійна

$$ 5 зростає

$$ 6 убуває

Питання № 299

$$ 1 Який вид має приватне приріст  функції z = f(x, y) по x?

$$ 2 f(х + Dx, y) - f(x, y)

$$ 3 f(x + Dx, y + Dy) - f(x, y)

$$ 4

$$ 5 f(x, y + Dy) - f(x, y)

$$ 6 f(x + Dx, y + Dy) - f(x + Dx, y)

Питання № 300

$$ 1 Знайти область визначення функції z = Ln (x + y).

$$ 2 y > - x

$$ 3 y < x

$$ 4 y > x

$$ 5 y ? x

$$ 6 y > 0

Питання № 301

$$ 1 Знайти стаціонарну точку функції z = x2 -2x + y 2 + 4y.

$$ 2 (1, -2)

$$ 3 (1, 1)

$$ 4 (0, 0)

$$ 5 (-2, 2)

$$ 6 (0, 1)

Питання № 302

$$ 1 Знайти лінію рівня функції f(x, y) = x2+ y2в точці М(1, 2).

$$ 2 x2+ y2= 5

$$ 3 x2+ y2= 3

$$ 4 x2+ y2= 1

$$ 5 у = - х

$$ 6 x2+ y2= 2

Питання № 303

$$ 1 Дана функція z = x3y2 + 5x. знайти .

$$ 2 6x2y

$$ 3 3x3

$$ 4 6xy2

$$ 5 3x2y2 + 5

$$ 6 2x3y

Питання № 304

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4 ln | 7 + 2x| + C

$$ 5

$$ 6 lnx + С

Питання № 305

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 306

$$ 1 Скільки разів застосовується інтегрування по частинах при знаходженні інтеграла

?

$$ 2 + 2

$$ 3 3

$$ 4 1

$$ 5 4

$$ 6 не застосовується

Питання № 307

$$ 1 Вирішити диференціальне рівняння .

$$ 2 у = x5/ 5 + C

$$ 3 у =

$$ 4 у =

$$ 5 у =

$$ 6 у = 4x3

Питання № 308

$$ 1 Обчислити невласний інтеграл  (Або встановити його розбіжність).

$$ 2 Інтеграл розходиться.

$$ 3 0

$$ 4 1/3

$$ 5 3

$$ 6 2/3

Питання № 309

$$ 1 Обчислити інтеграл

$$ 2 5

$$ 3 3

$$ 4 6

$$ 5 0

$$ 6 2

Питання № 310

$$ 1 Обчислити інтеграл .

$$ 2 1/2

$$ 3 3/4

$$ 4 - 3/4

$$ 5 1/3

$$ 6 -1/2

Питання № 311

$$ 1 Обчислити площу фігури, обмеженої лініями .

$$ 2 12

$$ 3 3

$$ 4 6

$$ 5 2,5

$$ 6 11

Питання № 312

$$ 1 Вирішити рівняння .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 313

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6 9 (2x -7)8 + C

Питання № 314

$$ 1 Знайти інтеграл .

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5 ln |x2 - 4 | + C

$$ 6

Питання № 315

$$ 1 Знайти інтеграл

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 316

$$ 1 Знайти приватну похідну  функції

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 317

$$ 1 Знайти інтеграл

$$ 2

$$ 3

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 318

$$ 1 Знайти інтеграл

$$ 2

$$ 3 -

$$ 4

$$ 5

$$ 6

Питання № 319

$$ 1 Обчислити інтеграл

$$ 2 0

$$ 3 1

$$ 4 2

$$ 5 6

$$ 6 5

  Математика в економіці »2012 5 сторінка |  Математика в економіці »2012 7 сторінка
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати