На головну

 Приклади розв'язання задач |  ТЕМА 2. РОЗРАХУНКИ ЗА складних відсотків |  Приклади розв'язання задач |  Тема 3. ЕКВІВАЛЕТНОСТЬ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК і платежів |  Знаходження суми об'єднаного платежу при відомому терміні і нарахуванні простих відсотків обчислюється за формулою |  ТЕМА 4. Фінансові ренти |  Конверсія фінансових рент і аналіз змінних грошових потоків |  Приклади розв'язання задач |  Послідовність визначення параметрів конверсійного позики |  Погашення боргу в розстрочку |

УДК 658.1

  1.  УДК 658.14

Севастопольський національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова математика» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання

Севастополь

УДК 658.1

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансова математика» для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання / Упоряд. Н. А. Глухова, Н. А. Абралава. - Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2005 - 52 с.

 Метою методичних вказівок є забезпечення студентів заочної форми навчання навчально - методичними матеріалами, необхідними для формування знань і умінь з написання контрольних робіт з дисципліни «Фінансова математика».

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.050104 «Фінанси» заочної форми навчання.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри «Фінанси і кредит» (протокол № 4 від 18.11.2005 р)

Допущено навчально-методичним центром СевНТУ в якості методичних вказівок.

рецензенти:

Грідіна Н. М., канд.економ.наук, доц. кафедри «Економіка і маркетинг»


ЗМІСТ

Введение..........................................................................................4

Тема 1. Розрахунки за простими відсоткам ........................................... ....... 4

Тема 2. Розрахунки по складним відсоткам ........................................... ....... 8

Тема 3. Еквівалентність процентних ставок і платежів ........................... 13

Тема 4. Фінансові ренти ............................................. .................... 17

Тема 5. Планування погашення заборгованості, конверсія позик, формування фонду погашення ..................................... .......... 30

Варіанти контрольних робіт ............................................... .............. 36

Бібліографічний список ................................................ ................. 51
 Завдання 1 |  ТЕМА 1. РОЗРАХУНКИ ЗА ПРОСТИМ ВІДСОТКАМ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати