Головна

 Перевірка вибірки на стохастичность |  Побудова емпіричної функції розподілу |  Обчислення інтервальних оцінок |  Емпіричної і теоретичної функцій розподілу |  Завдання 1 |

Невинномиськ 2008

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання контрольних робіт з дисципліни

Математика. Теорія імовірності

і математична статистика »

для студентів усіх спеціальностей

Невинномиськ 2008


Справжні методичні вказівки розроблені відповідно до державних освітніх стандартів спеціальностей 240801, 140604, 240301, 230201, 080502, 080109, 220301, робочими навчальними планами і робочими програмами дисципліни «математика». Методичні вказівки призначені для виконання контрольної роботи студентами усіх форм навчання.

Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні кафедри ФМГ, протокол №_, 2008 р

Укладачі: доцент А. В. Пашковський

старший викладач І. В. Пашковська

Рецензент: доцент В. М. Рейдер


ВСТУП

Розрахункова робота містить завдання, що охоплюють всі основні розділи теорії ймовірностей і математичної статистики.

Аналізуючи хід технологічного процесу при дослідженні тих чи інших сторін виробництва, як правило, маємо справу з числовими значеннями (даними спостережень або експериментальними даними), зумовленими безліччю неподдающихся строгому контролю причин. Завдання математичної статистики як раз полягає в тому, щоб за наявними результатами спостережень витягти з уявною хаотичності деякі питання, що цікавлять нас закономірності.

На прикладі, наведеному нижче, будуть показані рішення деяких задач математичної статистики. Буде розглянуто варіант нормального розподілу, як найбільш часто зустрічається на практиці. ДОДАТОК 2. |  ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати