загрузка...
загрузка...
На головну

 ББК С42 |  Похідна функції однієї змінної. Похідна складної функції. Логарифмічні диференціювання. |  Похідна складної функції |  Рівняння дотичної і нормалі до кривої. Кут між кривими. Диференціал функції. Наближене обчислення значення функції в точці. |  Завдання для самостійного рішення |  Правило Лопіталя. |  приклади | |  приклади |

заняття №10

  1.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
  2.  Залучення до заняття проституцією
  3.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Виїзне практичне заняття на тему № 21
  6.  Виїзне практичне заняття на тему № 22
  7.  Е заняття

Контрольна робота №2 по темі

Похідна функції однієї змінної ».

Варіант-зразок

1)Написати рівняння дотичної та нормалі до параболи  в точці з абсцисою .

? Рівняння дотичної і нормалі в загальному вигляді:

, .

тут ;  . Тому рівняння дотичній і нормалі мають такий вигляд:

 або ;

 або .

2)знайти похідну  для заданої функції :

а) ;

?

;

б) ;

?

.

в) ;

? .

г) ;

? Використовуємо логарифмічна диференціювання: ;

,

.

д)

? Похідна функції, заданої параметрично, обчислюється за формулою: .

Так як тут  , то .

  Похідна функції, заданої параметрично. |  Знаходження інтервалів зростання (спадання) функції, екстремумів, інтервалів опуклості (угнутості), точок перегину, асимптот графіка функції
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати