Головна

 Поняття функції. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки. |  квадратична функція |  статечна функція |  функція |  функція |  Завдання для самостійного рішення. |  Координат. |  Геометричні перетворення графіків функцій. |  I. Випадок 1), 2). |  II. Випадки 3), 4). |

Завдання для самостійного рішення.

  1.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  2.  I. Цілі і завдання дисципліни
  3.  I. Мета та завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  5.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  7.  II. Постановка завдання побудови динамічної моделі.

I.Побудувати графіки функцій (методом зсуву і розтягування уздовж осей координат):

 1)  9)
 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)  10) 11) 12) 13) 14) 15)

II.

а) Дано декартові координати точки : .

Знайти її полярні координати и .

б) Дано полярні координати точки : .

Знайти її декартові координати и .

в) Задати криві в полярних координатах за допомогою рівняння : , .

відповіді:

II. а) ; б) ; в) , . III. Випадки 5), 6). |  Обчислення меж безперервних, раціональних і деяких ірраціональних функцій.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати