Головна

 квадратична функція |  статечна функція |  функція |  функція |  Завдання для самостійного рішення. |  Координат. |  Геометричні перетворення графіків функцій. |  I. Випадок 1), 2). |  II. Випадки 3), 4). |  III. Випадки 5), 6). |

ББК С42

Скворцова М. І., Мудракова О. А., Кротов Г. С.

Практикум

З математичного аналізу

Для студентів вечірнього відділення

ого курсу

(Частина I)

Навчально-методичний посібник

Москва, 2006


УДК 512.8: 516

ББК С42

рецензенти:

к.ф.-м.н., доцент Каролінська С. Н. (Московський авіаційний інститут ім. С. Орджонікідзе);

к.ф.-м.н., доцент Краснослободцева Т. П. (МИТХТ ім. М. В. Ломоносова).

Скворцова М. І., Мудракова О. А., Кротов Г. С., Практикум з математичного аналізу для студентів вечірнього відділення 1-ого курсу (Частина I), Навчально-методичний посібник - М .: МИТХТ ім. М. В. Ломоносова, 2006 - 44 с .: іл. 29 .

Затверджено Бібліотечно-видавничої комісією МИТХТ ім. М. В. Ломоносова в якості навчально-методичного посібника. Поз. ___ / 2006.

Посібник являє собою конспекти 6 практичних занять по курсу математичного аналізу для студентів вечірнього відділення МИТХТ ім. М. В. Ломоносова. У Частина I включені наступні розділи: "Функція і її основні властивості", "Межа функції", "Безперервність і точки розриву функції".

Кожне заняття присвячене окремій темі. Конспекти 5-ти занять містять короткий виклад відповідної теорії, типові приклади і завдання для самостійного рішення (з відповідями). У конспекті заняття №6 наведено зразок варіанту контрольної роботи (з рішеннями), що проводиться на цьому занятті.

Посібник призначений для студентів вечірнього відділення вузів хімічного профілю.

© МИТХТ ім. М. В. Ломоносова, 2006


ЗМІСТ

Заняття 1.
 
 Поняття функції. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки ...

Заняття 2.Полярна система координат. Побудова графіків функцій методом зсуву і розтягування уздовж осей координат ... ...

Заняття 3.Межа функції. Безперервність функції. Обчислення меж безперервних, раціональних і деяких ірраціональних функцій ...

Заняття 4.Перший і другий чудові межі. Обчислення меж степенно- показовою функції. Нескінченно малі і нескінченно великі
 величини ... ...

Заняття 5.Точки безперервності і точки розриву функції. Класифікація точок розриву. Дослідження функції на неперервність ...

Заняття 6.Контрольна робота №1 по темі "Обчислення меж функцій. Дослідження функції на неперервність" ... ...

література... ...
 Властивості термічно зміцнених пружинно-ресорних сталей |  Поняття функції. Основні елементарні функції, їх властивості та графіки.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати