Головна

 Вступ |  При відповіді на питання з Особливої ??частини кримінального права |  За Загальної частини кримінального права |  Внеаудиторная самостійна робота |  Тема 4. Склад злочину. |  Внеаудиторная самостійна робота |  Внеаудиторная самостійна робота |  Внеаудиторная самостійна робота |  Внеаудиторная самостійна робота |  Внеаудиторная самостійна робота |

Внеаудиторная самостійна робота

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  I. Самостійна практична робота
  3.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  4.  II. Самостійна робота.
  5.  II. Самостійна робота.
  6.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

1. Вивчення теоретичних питань:

1. Поняття і завдання кримінального права.

2. Предмет і метод кримінального права.

3. Система кримінального права.

4. Принципи кримінального права.

5. Наука кримінального права.

6. Кримінальна політика

2. Підготовка відповідей на контрольні питання:

1. Види кримінально-правових відносин.

2. Джерела кримінального права.

3. Зміст кримінально-правових принципів.

4. Зв'язок науки кримінального права з іншими науками.

5. Співвідношення понять кримінальне право і кримінальний закон.

6. Кримінальне право як наука, галузь права і навчальна дисципліна.

3. Виконання завдань:

1. Проаналізувати наступні джерела:

- Федеральний закон від 15 липня 1995 № 101-ФЗ «Про міжнародні договори Російської Федерації» (в ред. Від 25.12.2012).

- Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 31 жовтня 1995р. № 8 «Про деякі питання застосування судами Конституції РФ під час здійснення правосуддя» (в ред. Від 16.04.2013 р № 9).

- Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 10 жовтня 2003р. № 5 «Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і міжнародних договорів РФ» (в ред. Від 05.03.2013 р № 4).

4. Підготовка рефератів (доповідей) з питань:

1. Основні напрямки розвитку Російського кримінального права.

2. Російська кримінальна політика: минуле і сьогодення.

3. Реалізація принципів кримінального права. За Особливої ??частини кримінального права |  Внеаудиторная самостійна робота
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати