Головна

Заняття № 2 | Заняття № 3 | Визначення втрат від радіоактивного опромінювання людей | Приклад постановки завдання. | Загальний висновок | Зміст другого варіанту індивідуальної контрольної роботи | Характеристика фосгену | Теоретичні положення | Порядок нанесення зони хімічного зараження на карту | Розрахунки Нр. |

Тема 1.1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинитинадзвичайну ситуацію.

  1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною проблематикою. Наукові дослідження можуть здійснюватись у вигляді наукових статей або тез конференцій - 5 балів.
  2. Для прикладу, це можуть бути платіжні системи, системи онлайн-бронювання, консолідатори послуг, онлайн-портали, туроператорські компанії, турагентські мережі [3].
  3. Збудником хвороби частіше є нижчий гриб Phytophthora infestans порядку Peronosporales. Захворювання можуть викликати й інші гриби роду Phytophthora.
  4. Моніторинг ефективності лікування визначається за допомогою: даних УЗД, тестів функціональної діагностики, динаміки рівня ХГЛ та прогестерону в сироватці крові
  5. Спростити вигляд множини, яка задана за допомогою операцій, застосовуючи закони алгебри множин (у відповідь множини можуть входити не більше одного разу): .
  6. Стаття 424. Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку

Зміст теми. Надзвичайна ситуація, причини виникнення та складові системи її моніторингу. Найменування та визначення основних покажчиків джерел природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура, позначення, розмірність і визначення параметрів уражаючих факторів джерел техногенних надзвичайних ситуацій, які контролюються й підлягають прогнозуванню.

Територіальний моніторинг за об'єктами, ресурсами, процесами і системами захисту від надзвичайної ситуації та її ліквідації, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення зони надзвичайної ситуації.

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об'єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.

Зонування територій за ступенем небезпеки.

Тема 1.2.Планування заходів з питань цивільного захисту

Зміст теми. Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів надзвичайної ситуації.

Планування з попередження надзвичайної ситуації. Комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру.

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно небезпечних обєктах та пом'якшення їхніх наслідків.

Нормативно-методичні документи щодо створення та управління діяльністю спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту за профільного напряму університету.

Плануючі документи з теоретичного та практичного навчання персоналу об'єкта господарювання до дій у надзвичайній ситуації, організація і проведення спеціальних об'єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на надзвичайну ситуацію.

Змістовий модуль 2.Профільна підготовка (економічний профіль).

Тема 2.1.Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного захисту.

Зміст теми.Фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, відшкодування збитків постраждалим.

Страховий механізм відшкодування збитків від надзвичайної ситуації. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету.

Поняття державного резерву, його склад, призначення. Єдина система державного резерву України. Бюджетні та позабюджетні джерела формування резервного фонду. Утримання і розвиток системи державного резерву. Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням, поновленням матеріальних цінностей державного резерву. Норми резервування та фінансування системи державного резерву на випадок надзвичайної ситуації.

Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня надзвичайної ситуації.

Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення страхових і резервних фондів, запасів матеріальних засобів, а також незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації.

Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами першочергового вжитку для постраждалого населення.

Тема 2.2. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту.

Зміст теми. Економіка катастроф. Ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Домінантні показники під час вибору регіону інвестування.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту. Основні положення пропонованого проекту. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек техногенного та природного характеру регіону (підприємства). Сутність пропонованого проекту, план науково-дослідних робіт та реалізації програми. Організаційний план. План здійснення маркетингових досліджень. Фінансовий план. Цикл інвестиційного проекту, його фази та стадії.

Вибір ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та екологічних показників. Економічний ефект від застосування заходів захисту населенні і територій від надзвичайної ситуації та його розрахунок. Визначення та розрахунок терміну окупності проекту.


ІII. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

 ІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ | Заняття № 1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати