Головна

 Завдання 2. Моделі вибору споживача. |  Завдання 3. Балансові моделі. |  Завдання 4. Моделювання та оптимізація прибутку. |  Приклад виконання завдання №1 |  Приклад виконання завдання №2 |  Приклад рішення задачі №3 |  Виробнича функція. |  Приклади екзаменаційних тестів ФЕПО |

Структура контрольної роботи

  1.  B) соціально-стратификационная структура
  2.  GPT. Цільове призначення та структура.
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Загальна характеристика роботи
  5.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  6.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  7.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Завдання 1.

За наявними характеристиками зміни обсягів виробництва і факторів скласти виробничу функцію у вигляді Кобба-Дугласа; використовувати властивості еластичності.

По виду виробничої функції, використовуючи вихідні дані завдання, знайти такі показники: середню і граничну продуктивність праці, середню і граничну капіталовіддача (фондовіддачу), капиталовооруженность (фондоозброєність), капіталомісткість, трудомісткість; еластичність за такими чинниками виробництва.

Література: / 4 / стр. 156- 176.

Завдання 2. Функція корисності та її властивості. Оптимізація функції корисності для заданого доходу.

Література: / 4 / стр. 134-145.

Завдання 3. Знайти вектор кінцевого продукту Y для економічної системи з трьох галузей, якщо заданий вектор обсягу сукупних продуктів кожної галузі Х і матриця коефіцієнтів прямих витрат А. Використовувати модель міжгалузевого балансу Леонтьєва (X = AX + Y ).

Література: / 1 / Частина 1 .; / 3 /

Завдання 4. Оптимізація роботи фірми. Знайти комбінацію ресурсів (факторів виробництва), що забезпечують максимум обсягу випуску продукції.

Література: / 4 / стр. 178-196

Завдання 5. Описати теоретичну математичну модель соціально-економічного процесу, охарактеризувати зміст змінних, види застосовуваних рівнянь і нерівностей, процедуру методу оптимізації.

Література: / 1 /, / 2 /, / 3 /, / 4 /.

Варіанти завдань до контрольної роботи

  Самара 2013 |  Завдання 1. Моделі і характеристики випуску продукції
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати