На головну

Автор-укладач Родер Н. А. | Знаходження рангу матриць з використанням елементарних перетворень | Векторна алгебра | Координати вектора | Доведення | Доведення | Доведення | Доведення | Доведення | Доведення |

Приклади.

  1. Приклади.
  2. Приклади.
  3. Приклади.
  4. Приклади.
  5. Приклади.

1. При A={a, b, c} усі комбінації по два елементи - це підмножини {a,b}, {a,c}, {b,c}.

2. Розподіл n різних кульок по одній на кожний з m однакових ящиків, m£n. Оскільки ящики однакові, то розподіл взаємно однозначно визначається підмножиною з m кульок, що розкладаються.

З кожної m-елементної комбінації елементів n-елементної множини можна утворити m! перестановок елементів цієї підмножини. Їх можна розглядати як розміщення по m елементів. Таким чином, кожні m! розміщень із тим самим складом, але різним порядком елементів відповідають одній комбінації. Звідси очевидно, що кількість комбінацій є = . Ця кількість позначається або .

Означення. Перестановка з повтореннями по m елементів множиниA ={a1, a2, ..., an} складу (k1, k2, ..., kn) - це послідовність довжини m=k1+k2+...+kn, в якій елементи a1, a2, ..., an повторюються відповідно k1, k2, ..., kn разів.Приклади. | Приклади.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати