Головна

 Металографічні МАКРО- І мікроаналізі |  аналіз макроструктури |  аналіз мікроструктури |  Пристрій вертикального металографічного мікроскопа МІМ-7 |  Визначення величини зерна стали |  Вимірювання твердості металів |  Випробування на ударну в'язкість |

Федеральне агентство з освіти

  1.  Federal Assembly - Федеральних Зборів
  2.  II. Вимоги до освіти
  3.  Агентство з гарантованого відшкодування БВ.
  4.  Антиутопія. Зразково-показовий колекторське агентство.
  5.  Шлюбне агентство, що допомагає відданим вибрати чоловіка
  6.  Виникнення партнерської моделі взаємовідносин «рекламодатель- агентство» у другій пол. XIX ст.
  7.  Гематогенний шлях Метастазування призводить до утворення віддалених метастазів в печінці, легенях кістки, головний мозок і ін.

Державна освітня установа
 вищої професійної освіти

Санкт-Петербурзький державний університет
 низькотемпературних і харчових технологій

Кафедра технології металів і металознавства

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ

МЕТАЛІВ І СПЛАВІВ

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 1

по курсу «Матеріалознавство»

для студентів спеціальностей

140504, 190603, 220301

Санкт-Петербург 2007

УДК 66.04.621.78

Єрмаков Б. С. Дослідження структури і властивостей металів і сплавів: Метод. вказівки до лабораторної роботи № 1 з курсу «Матеріалознавство» для студентів спеціальностей 140504, 190603, 220301 - СПб .: СПбГУНіПТ, 2007. - 50 с.

Методичні вказівки присвячені вступної лабораторній роботі, в якій студентам даються основні уявлення про методи, прийоми і приладах використовуються в металознавстві для оцінки структури і властивостей матеріалів. У процесі роботи студенти, поєднуючи комп'ютерні методи навчання з практичними навичками, аналізують послідовність виготовлення металографічних шліфів, вивчають отримані структури металів і сплавів, проводять випробування механічних властивостей цих матеріалів.

рецензент

Канд. техн. наук, проф. В. О. Мамченко

Рекомендовані до видання редакційно-видавничим радою університету

  Варіант № 28 |  ВСТУП
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати