Головна

 МАТЕМАТИКА |  Основні методи інтегрування |  Формула Тейлора функції двох змінних. Екстремуми функції декількох змінних. |  Контрольна робота № 3. Завдання. |  Рівняння з розділеними і перемінними |  Однорідні рівняння першого порядку |  Лінійні рівняння першого порядку |  Лінійні однорідні рівняння другого порядку |  Лінійні, неоднорідні рівняння другого порядку |  Контрольна робота № 4. Завдання. |

Рішення.

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  3.  Диференціальне рівняння затухаючих коливань і його рішення. Диференціальне рівняння вимушених коливань і його рішення.
  4.  ДУ Бернуллі і його рішення.
  5.  Міжособистісні конфлікти, їх конструктивне вирішення.
  6.  Міжособистісні конфлікти, їх конструктивне вирішення.
  7.  Знаходимо початкове опорне рішення.

1. Під знаком логарифма може стояти тільки позитивне вираження, отже

 або .

зробимо креслення

Мал. 3.

2. При обчисленні приватної похідною по  розглядаємо функцію  як функцію тільки від змінної  а при диференціюванні по  - Як функцію тільки від :

,

,

3. При обчисленні другої похідної по  також розглядаємо функцію  як функцію тільки від змінної  а при диференціюванні по  - Як функцію тільки від :

,

,

  Геометричні застосування визначеного інтеграла |  Поверхні рівня і лінії рівня в скалярному полі. Похідна за напрямком і градієнт
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати