Головна

 А40 Акманова С. В. |  Необхідні теоретичні відомості |  Необхідні теоретичні відомості |  Правила диференціювання |  Необхідні теоретичні відомості |  Необхідні теоретичні відомості |  Завдання для самоконтролю |  Необхідні теоретичні відомості |  Завдання для самоконтролю |  Необхідні теоретичні відомості |

Завдання для самоконтролю

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

Обчисліть за допомогою подвійного інтеграла площа фігури, обмеженої лініями:

а)  в)

б)  г)

Відповіді: а)  б)  в)  г)

Список літератури

1. Баврін І. І. Вища математика: Учеб. для студ. природничо-наукових спеціальностей пед. вузів. - 2-е вид. стереотип. - М .: Видавництво. центр «Академія», Вища школа, 2001. - 616 с.

2. Ведін О. І., Десницкая В. Н., Варфоломєєва Г. Б., Тарасюк А. Ф. Математика. Математичний аналіз для економістів. Підручник. / Под ред. д. фіз. - Мат. н., проф. Гриба Ф. Ф. та к.т.н., доцента Тарасюка А. Ф. - М .: Інформаційно-видавничий дім «Філін», Рілант, 2000. - 360 с.

3. Вища математика для економістів: Учеб. посібник для вузів / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко і ін .; Під ред. проф. Н. Ш. Кремера. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ, 2001. - 471 с.

4. Данко П.Є., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Вища математика у вправах і завданнях: Учеб. посібник для студентів втузів. У 2-х ч. Ч.I. - М. Висш.шк., 1986. - 304 с.

5. Данко П.Є., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Вища математика у вправах і завданнях: Учеб. посібник для студентів втузів. У 2-х ч. Ч.II. - М. Висш.шк., 1986. - 415 с.

6. Практикум з вищої математики для економістів: Учеб. посібник для вузів / Н. Ш. Кремер, Тришин І. М. та ін .; Під ред. проф. Н. Ш. Кремера.- М .: ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 423 с.

7. Шипачьов В. С. Вища математика. Учеб. для вузів / В. С. Шипачьов. - 5-е изд., Стер. - М .: Вища. школа. - 2002. - 479 с.

  Необхідні теоретичні відомості |  МАТЕМАТИКА
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати