На головну

 Основні елементарні функції |  Основні елементарні функції |  Зворотні тригонометричні функції |  Межа послідовності. |  Межа функції. |  Нескінченно малі і нескінченно великі функції. |  Порівняння нескінченно малих. |  Перший чудовий межа. |  Другий чудовий межа. |  Теореми про границі послідовності. |

Неперервність функції в точці.

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  I. Знайти межі функції.
  3.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  4.  II. Обчислення похідних ФУНКЦІЇ одного аргументу
  5.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  6.  II. Межа і неперервність функції
  7.  II. Функції герундія в реченні

Нехай функція f (x) визначена в деякому околі O (x0) точки x0 (включаючи саму точку x0).

Функція f (x) називається неперервною в точці x0, якщо існує  , Що дорівнює значенню функції f (x) в цій точці:  = F (x0).

Необхідна і достатня умова безперервності функції в точці:

Функція y = f (x) неперервна в точці х0 тоді і тільки тоді, коли

Зауваження. Умова можна трактувати як друге визначення безперервності функції в точці. Обидва визначення еквівалентні.

Нехай функція f (x) визначена в полуінтервале [x0, x0 + ?).

Функція f (x) називається безперервної справа в точці x0, Якщо існує односторонній межа

Нехай функція f (x) визначена в полуінтервале (x0 - ?, x0].

Функція f (x) називається безперервної зліва в точці x0, якщо існує односторонній межа

Безперервність суми, добутку і частки двох неперервних функцій:

теорема 1. Якщо функції f (x) і g (x) неперервні в точці х0, то в цій точці неперервні

f (x) ± g (x),

f (x) · g (x),

 , (G (x0) ? 0). Теореми про границі. |  Класифікація точок розриву.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати