Головна

 І дії над матрицями. |  Зворотна матриця. Процедура її знаходження. |  Ранг матриці. Способи знаходження. |  Невироджені системи СЛАР. Способи вирішення. |  Однорідні СЛАР. Фундаментальна система рішень. |  Вектори на площині і в просторі. Операції над векторами. |  Визначення лінійної незалежності системи векторів |  Скалярний добуток векторів. Визначення. Обчислення. Властивості. |  Визначення евклидова простору |  Еліпс. |

Пряма на площині.

  1.  IV. ПРЯМА В ПРОСТОРІ
  2.  Ануса, ПРЯМА КИШКА
  3.  Білет11. Пряма в просторі
  4.  В14 Пряма і двоїста задачі. Правила складання двоїстої задачі.
  5.  Вектор-функція скалярного аргументу. Годограф. Похідна. Дотична і нормальна площина.
  6.  Висловлювання, предикати, логічні операції. Пряма, зворотна теорема. Необхідна, достатня умова.
  7.  Завдання 3. Рух точки в площині.

Найпростішою з ліній є пряма. Різних способів завдання прямої відповідає в прямокутної система координат різні види її рівнянь.

1. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом:

Нехай: tg  = K,  , Тоді: y = kx + b.

число tg  = K називається кутовим коефіцієнтом прямої, А рівняння - рівнянням прямої з кутовим коефіцієнтом. Змішане твір векторів. Визначення. Обчислення. Властивості. |  Рівняння прямої, що проходить через дану точку перпендикулярно даному вектору.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати