На головну

 Координати вектора і його довжина |  Лінійні операції над векторами та їх властивості |  Операції над векторами в координатах |  Розподіл відрізка в заданому відношенні |  Його властивості та застосування |  Векторний добуток двох векторів, |  Змішане твір трійки векторів, |  Практичне заняття 1 |  Домашнє завдання до заняття 1 |  Практичне заняття 2. |

ББК 22.1я73

Вища математика

Методичні вказівки і завдання

для самостійної роботи

по розділу «Елементи векторної алгебри»

для студентів інженерних і економічних спеціальностей

гірки

БГСХА


МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ І КАДРІВ

Заклад освіти

БІЛОРУСЬКА ДЕРЖАВНА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ »

Кафедра вищої математики

Вища математика

Методичні вказівки і завдання

Для самостійної роботи

по розділу «Елементи векторної алгебри»

Для студентів інженерних і економічних спеціальностей

гірки

БГСХА


УДК 517 (072)

ББК 22.1я73

В93

Рекомендовано методичною комісією

меліоративно-будівельного факультету.

Протокол № 7 від 26марта 2012 р

автори:

кандидат технічних наук, доцент Е. Н. Крючков;

кандидат технічних наук, доцент С. В. Курзенков;

кандидат економічних наук, доцент Т. Б. Воронкова;

асистент Е. Н. Бобкова;

старший викладач Т. В. Левкина

рецензенти:

кандидат технічних наук, доцент В. В. Дятлов;

старший викладач І. А. Мазаєв

 В93  Вища математика: методичні вказівки і завдання для самостійної роботи по розділу «Елементи векторної алгебри» / Є. М. Крючков [и др.]. - Горки: БГСХА, 2013. - 74 с.

Наведено короткі теоретичні відомості по розділу «Елементи векторної алгебри», Тестові завдання, варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи, типовий приклад модульного завдання і рекомендована література.

Для студентів інженерних і економічних спеціальностей.

УДК 517 (072)

ББК 22.1я73

© УО «Білоруська державна

сільськогосподарська академія », 2013 роки

ВСТУП

Одним з важливих моментів навчального процесу є самостійна робота студентів. Її мета полягає в тому, щоб виробити міцні навички самостійної роботи з книгою, сформувати вміння раціонально організовувати свій розумову працю.

Самостійна робота студентів з математики сприяє кращому засвоєнню теоретичного матеріалу і методів вирішення завдань.

Пропоновані методіческіеуказанія содержаткраткіе теоретичні відомості по розділу «Елементи векторної алгебри». У розробці знаком «*» позначені ті теоретичні та практичні матеріали, які не обов'язкові для вивчення студентами економічних спеціальностей, а знаком «* *» - студентами інженерних спеціальностей.

Для того щоб студенти могли оцінити рівень своїх знань з розділу «Елементи векторної алгебри», в данниеуказанія включениконтрольний тест, типовий приклад модульного завдання, а також тридцять варіантів індивідуального домашнього завдання. Після виконання студентом свого варіанту індивідуального завдання і перевірки викладачем передбачається його захист. При етомстудент повинен показати знання відповідних теоретичних питань розділу і набуті навички під час вирішення завдань.

Справжні методичні указаніяявляются однією із складових частин організаційно-методичного забезпечення навчального процесу кафедри вищої математики для студентів інженерних і економічних спеціальностей.

Рекомендована література

1. Гусак, А. Н. Вища математика: у 2 ч. / А. Н. Гусак. - Мінськ: ТетраСистемс, 2000. -Ч.1.

2. Кудрявцев, В. А. Короткий курс вищої математики / В. А. Кудрявцев, Б. П. Демідовіч.- М .: Наука, 1989.

3. Милованов, М. В. Алгебра і аналітична геометрія: в 2 ч. / М. В. Милованов, Р. І. Тишкевич, А. С. Феденко. - Мінськ: Вишейшая. шк., 1984. -Ч.1.

4. Письмовий, Д. Т. Конспект лекцій з вищої математики: в 3 ч. / Д. Т. Письменний. - 2-е изд., Испр. - М .: Айріс-прес, 2004. - Ч. 1.

  Дослідження поведінки функцій |  Елементи векторної алгебри
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати