Головна

 векторна алгебра |  Пряма на площині |  Лінії другого порядку |  Площині і прямі в просторі |  Контрольна робота 1. Завдання. |  Введення в математичний аналіз. Функція і її властивості. |  Приклад 3. Знайти область визначення функції |  Межа і неперервність функції |  Приклад 9. Обчислити. |  Приклад 11. Обчислити. |

Визначники другого і третього порядків.

  1.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  2.  II. Диференціальні рівняння вищих порядків.
  3.  а) Визначники 2-го, 3-го і п-го порядків (визначення і з св-ва). б) Теорема Лапласа про розкладанні визначника за елементами рядка або стовпчика.
  4.  Абсолютно збіжні інтеграли другого роду. Теореми про збіжність.
  5.  Аналітичне вирівнювання ряду динаміки по полиному другого порядку
  6.  Б. Дослідження другого типу
  7.  Б. Ланцюг другого порядку (паралельний коливальний контур).

Для матриці A розміром  визначник знаходиться за формулою: твір елементів головної діагоналі мінус твір елементів побічної діагоналі

 det (A) =  = a11 a22 - a12 a21.

Для матриці А розміром  визначник знаходиться за формулою

 det (A) =  = a11 a22 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21a32 - a13a22 a31 -

- a12 a21 a33 - a11a23 a32.

  Контрольна робота № 1 |  Рішення системи трьох лінійних рівнянь методами Крамера і Гаусса.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати