На головну

 Рішення системи трьох лінійних рівнянь методами Крамера і Гаусса. |  векторна алгебра |  Пряма на площині |  Лінії другого порядку |  Площині і прямі в просторі |  Контрольна робота 1. Завдання. |  Введення в математичний аналіз. Функція і її властивості. |  Приклад 3. Знайти область визначення функції |  Межа і неперервність функції |  Приклад 9. Обчислити. |

Контрольна робота № 1

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  I. Самостійна практична робота
  3.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  4.  II. Самостійна робота.
  5.  II. Самостійна робота.
  6.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

МАТЕМАТИКА

Методичні вказівки і контрольні завдання № 1, 2

для студентів-заочників 1-го курсу ФІТМ, напрями підготовки:

15.03.02 (151000.62) - «Технологічні машини і обладнання»

09.03.03 (230700.62) - Прикладна інформатика

укладач

   Мещерякова Г. П.

Санкт-Петербург

   РЕКОМЕНДОВАНОна засіданні кафедри25.12.2012 р, протокол №
   рецензент
   Н. Р. Туркіна

Підписано до друку 00.00.00. формат 60  84 1/16.

Друк трафаретний. Ум. печ. л. 2,1. Тираж 200 прим. замовлення

Надруковано в друкарні СПГУТД

191028, Санкт-Петербург, вул. Мохова, 26

ЛІТЕРАТУРА

1. Беклемешев Д. в. Курс аналітичної геометрії та лінійної алгебри. -М .: Наука, 2005.

2. Письмовий Д. Конспект лекцій з вищої математики, Айріс Прес, т.1, 2, 2011 р

3. Піскунов Н. с. диференціальне й інтегральне числення. Т. 1, 2. - М .: Наука, 2005.

4. Минорский В. п., Збірник завдань з вищої математики, 2006 р

5. Данко П. е., Попов А. р. Та ін, Вища математика у вправах і завданнях,

т. т. 1-2, 2007 р

При виконанні контрольної роботи на титульному аркуші вказується:

прізвище ім'я по батькові;

номер студентського квитка;

назва дисципліни, номер контрольної роботи, номер варіанта.

Номер варіанта відповідає останній цифрі номера студентського квитка.

Перелік контрольних завдань по методичке кафедри

Контрольна робота N 1 (методичка к / р 1,2)

Парний рік надходження N 1 (1 -10), 2 (1 - 10), 3 (1 - 10), 4 (1 - 10).

Непарний рік надходження N 1 (11 -20), 2 (11 - 20), 3 (11 - 20), 4 (11 - 20).

Контрольна робота N 2 (методичка к / р 1,2)

Парний рік надходження N 1 (1 -10), 2 (1 - 10), 3 (1 - 10), 4 (1 - 10), 5 (1 - 10).

Непарний рік надходження N 1 (11 -20), 2 (11 - 20), 3 (11 - 20), 4 (11 - 20), 5 (11 - 20).

Наприклад, рік надходження 2013, варіант 3, отже повинні бути обрані приклади 1.13, 2.13 і т. Д.

Наприклад, рік надходження 2014 року, варіант 3, отже повинні бути обрані приклади 1.03, 2.03 і т. Д.

Контрольна робота № 1 ІНТЕГРАЛЬНЕ чисельності 4 сторінка |  Визначники другого і третього порядків.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати