На головну

 Основні теореми диференціального числення |  правило Лопіталя |  Формула Тейлора |  Зростання і спадання функції |  екстремуми функції |  Напрямок опуклості кривої |  Точки перегину кривої |  Побудова графіка функції |  Поняття n-мірного координатного простору |  Визначення функції декількох змінних |

Геометричний сенс приватних похідних функції двох змінних

  1.  Exercise 3. Заповніть пропуски відповідними за змістом словами з правої колонки і переведіть пропозиції.
  2.  Exercise 6. Завершіть пропозиції, вставивши необхідні за змістом слова у відповідній формі (одне слово використовується двічі). Переведіть пропозиції на російську мову.
  3.  Exercise 6. Складіть вирази з двох підходять за змістом частин. Переведіть вираження.
  4.  I. дисфункції бюрократії як організації
  5.  I. Знайти межі функції.
  6.  I. ПРАВОПИС ПОХІДНИХ приводом
  7.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.

нехай функція z = f (x, y) має приватні похідні  в точці M0(x0, y0) і нехай графік цієї функції представлений деякою поверхнею (G) (Рис. 5.4).


Рассечём поверхню (G) площиною y = y0. графіком функції z = f (x, y0) є крива (Гx) На цій поверхні. Згідно геометричному змістом похідної функції однієї змінної  , де  -кут нахилу дотичної до графіка (Гх) функції f (x, y0) в точці (x0,y0, F (x0, y0)).

аналогічно  , де ?- Кут нахилу дотичної до графіка (Гy) функції f (x, y0) в точці (x0,y0, F (x0, y0). В цьому і полягає геометричний сенс приватних похідних функції двох змінних.

  Приватні похідні функції |  Диференціал функції двох змінних
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати