загрузка...
загрузка...
На головну

 Основні теореми про функції, що мають кінцеві межі |  чудові межі |  порівняння функцій |  асимптоти кривої |  Неперервність функції в точці. одностороння неперервність |  Безперервність функції на проміжку. Точки розриву функції та їх класифікація |  Похідна функції в точці. односторонні похідні |  Геометричний зміст похідної |  Поняття нескінченної похідної |  Основні правила диференціювання функцій |

Диференціювання параметрически заданої функції

  1.  I. дисфункції бюрократії як організації
  2.  I. Знайти межі функції.
  3.  II Етап. Графічне зображення ряду і емпіричної функції розподілу.
  4.  II. Обчислення похідних ФУНКЦІЇ одного аргументу
  5.  II. Дисфункції бюрократії як соціальної групи
  6.  II. Межа і неперервність функції
  7.  II. Функції герундія в реченні

Визначення 3.7.

Завдання функції у = у (х) за допомогою двох рівнянь  називається параметричних завданням функції.

Теорема 3.7. (Про диференціюванні функції, заданої параметрично).

нехай функції х = ? (x), y = ? (t) діфференцируєми в точці t0 T и ? '(t0) ? 0, тоді функція у = у (х), задана параметричними рівняннями, диференційована в точці х0 = ? (t) і має місце рівність, У '(х0) = .

Приклад 3.9.

Обчислимо в точці х0 =  похідну функції у = у (х), параметрически заданої рівняннями: .

З першого рівняння отримаємо t0 = arccos .

? '(t) = (2 cos t)' = -2 sin t, звідки ? '(t0) = -2 Sin  . ? '(t) = (3 sin t)' = 3 cos t, звідки ? '(t0) = 3cos . Таким чином, У '(х0) = . диференціал функції |  Похідні і диференціали вищих порядків
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати