На головну

 завдання 4.1 |  завдання 4.4 |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  завдання 12.1 |  Рішення |  завдання 13.3 |

Рішення

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  II. Рішення С. А. Толстой, справи і праці Толстого
  3.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  4.  S: Загальне рішення диференціального рівняння має вигляд
  5.  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена);
  6.  Аграрна реформа П. А. Столипіна і її вплив на вирішення соціально-економічних проблем Росії.
  7.  Аналіз гріховних станів. Дозвіл непорозумінь. У чому гідність людини
 № п / п  алгоритм  Конкретне співвідношення даного завдання запропонованого алгоритму
 скласти функціюj(t) = af(t) + bg(t) j(t) = af(t) + bg(t), Тут a, b -будь-числа,f(t), g(t) I С2(a,b)
 знайти образD(j(t)) D(j(t)) = t ? j?? (t) + j? (t) = t(af(t) + bg (t)) ?? + (af(t) + bg (t)) ? = a(tf?? (t) + +f? (t)) + b(G ?? (t)t + G ? (t)). (Використовували лінійність операції диференціювання: за правилами диференціювання: похідна від суми функцій дорівнює сумі похідних, числовий множник можна винести за знак похідної)
 знайти образиD(f(t)) І D(g(t)) D(f(t)) = tf?? (t) + f? (t) D(g(t)) = tg?? (t) + g? (t)
 Перевірити, чи збігаютьсяD(af + bg) іaD(f) + bD(g) aD(f) + bD(g) = a(tf?? + f?) + b(tg?? + g?) = t(af?? + bg??) + af? +bg? .Сравнівая результати п. 2 з останнім рівністю, отримуємо, щоD(af + bg) = aD(f) + bD(g)
 Зробити висновок  оператор D : f(t) ® t ? f?? (t) + f? (t) - Лінійний

Вирішіть самостійно наступні завдання:

завдання 9.1

Перевірити лінійність заданого перетворення

A : R3® R3; Ax = (x3, x1, x2), Де x = (x1, x2, x3) I R3.

завдання 9.2

Перевірити лінійність заданого перетворення

A : R3® R3; Ax = (x1+ 1, x2, 2x3), Де x = (x1, x2, x3) I R3.

завдання 9.3

Перевірити лінійність заданого перетворення

A : V ® V; Ax = (a, a)x,

де a, x - Вектори евклідового простору V, a - Фіксований вектор.

  Рішення |  Рішення
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати