Головна

S: Загальне рішення диференціального рівняння має вигляд

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  I Диференціальні рівняння.
  3.  I. Диференціальні рівняння 1-го порядку.
  4.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій
  5.  I. Загальний стан речей
  6.  II. Диференціальні рівняння вищих порядків.
  7.  II. Рішення С. А. Толстой, справи і праці Толстого

Е

S: Якщо диференціальне рівняння має вигляд , ,

то в загальному рішенні  довільна постійна С дорівнює ...

+: 15

S: Якщо диференціальне рівняння має вигляд ,

то в загальному рішенні  довільна постійна С дорівнює ...

+: 4

S: Якщо диференціальне рівняння має вигляд ,

то в загальному рішенні  при довільна постійна С дорівнює ...

+: -3

S: Якщо диференціальне рівняння має вигляд ,

то в загальному рішенні  довільна постійна С дорівнює ...

+: -7

S: Якщо диференціальне рівняння має вигляд ,

то в загальному рішенні  довільна постійна С дорівнює ...

+: 3

S: Якщо для рядів з позитивними числами и  виконується  , то

+: З збіжності  слід збіжність

+: З розходження  слід расходимость

S: Якщо  , То коефіцієнт а5 розкладання даної функції в ряд Тейлора

за ступенями (х-3) дорівнює ...

+: 0

S: Якщо  , То коефіцієнт а6 розкладання даної функції в ряд Тейлора

за ступенями (х + 4) дорівнює

+: 0

S: Якщо  , То коефіцієнт  розкладання даної функції в ряд Тейлора

за ступенями (х-1) дорівнює ...

+: 0

1. I:

S: Якщо  , То коефіцієнт  розкладання даної функції в ряд Тейлора

за ступенями (х-1) дорівнює ...

+: 0

S: Якщо  , То коефіцієнт  розкладання даної функції в ряд

за ступенями (х + 3) дорівнює ...

+: 0

S: Якщо  , То коефіцієнт  розкладання даної функції в ряд

за ступенями (х + 1) дорівнює ...

+: 0

S: Якщо  , То коефіцієнт  розкладання даної функції в ряд

за ступенями (х-1) дорівнює ...

+: 0

З

S: Знакозмінні ряд  сходиться, якщо

+: Члени ряду монотонно зменшуються за абсолютною величиною і межа їх дорівнює нулю

S: Значення функції  в точці  можна обчислити за формулою ...

+:

S: Значення функції  в точці  можна обчислити за формулою ...

+:

S: Значення функції  в точці  можна обчислити за формулою ...

+:

И

S: З даних диференціальних рівнянь рівняннями Бернуллі є ...

+:

+:

S: Інтегральний ознака збіжності числового ряду  з незростаюча членами полягає в тому, що

+: Якщо  розходиться, то ряд розходиться;

+: Якщо  сходиться, то ряд сходиться;

S: Інтервал збіжності статечного ряду  має вигляд  . тоді  одно ...

+: 0

S: Інтервал збіжності статечного ряду  має вигляд  . тоді  одно ...

+: 2

S: Інтервал збіжності статечного ряду  має вигляд  . тоді  одно ...

+: -2

S: Інтервал збіжності статечного ряду  має вигляд  . тоді  одно ...

+: -2

К

S: Коефіцієнт  в розкладанні функції  в ряд Тейлора

за ступенями (х-4) дорівнює ...

+: 0

Н

S: Необхідною ознакою збіжності ряду  є:

+:

S: Необхідна ознака збіжності не виконано для рядів

+:

+:

О

S: Загальний інтеграл диференціального рівняння  має вигляд...

+:

S: Загальне рішення диференціального рівняння має вигляд

+:

S: Загальне рішення диференціального рівняння  має вигляд

+:

S: Загальне рішення диференціального рівняння  має вигляд

+:

S: Загальне рішення диференціального рівняння  має вигляд

+:

2. I:

S: Загальне рішення диференціального рівняння  має вигляд

+:

3. I:

S: Загальне рішення диференціального рівняння  має вигляд

+:

4. I:

S: Загальне рішення диференціального рівняння  має вигляд

+:

S: однорідних диференціальних рівнянь другого порядку  відповідає характеристичне рівняння ...

+:

П

S: Ознака Даламбера збіжності числового ряду  з позитивними членами

полягає в тому що

+:  , при  - Ряд сходиться, при  - Ряд розходиться

S: Ознака Коші збіжності числового ряду  з позитивними членами

полягає в тому що

+:  , при  - Ряд сходиться, при  - Ряд розходиться

S: Перший відмінний від нуля коефіцієнт розкладання функції  в ряд Тейлора

за ступенями х дорівнює ...

+: 1

S: Перший відмінний від нуля коефіцієнт розкладання функції  в ряд Тейлора

за ступенями х дорівнює

+: 3

S: Перший відмінний від нуля коефіцієнт розкладання функції  в ряд Тейлора

за ступенями х дорівнює

+: 3

S: Перший відмінний від нуля коефіцієнт розкладання функції  в ряд Тейлора

за ступенями х дорівнює

+: 1

S: Перший відмінний від нуля коефіцієнт розкладання функції  в ряд Тейлора

за ступенями х дорівнює

+: 1

Р

S: Ряд  називається абсолютно збіжним, якщо Методичні рекомендації студенту по організації самостійної роботи |  ряд сходиться
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати