На головну

 імовірність |  Дії над подіями. |  Класичне визначення ймовірності події |  геометрична ймовірність |  властивості ймовірності |  Умовна ймовірність. |  Теорема множення ймовірностей). незалежні події |  Формула ймовірності суми спільних подій |  Формула повної ймовірності |  випадкові величини |

Дистрибутивність операції множення щодо складання

  1.  CSS - Урок 11. Відносне позиціонування
  2.  Абсолютні величини в теорії відносності. Швидкість світла, інтервал і власний час
  3.  Активні операції. Інвестиційна діяльність комерційних банків.
  4.  Алгоритм письмового додавання.
  5.  Алгоритм письмового множення.
  6.  Алгоритми, засновані на операції «виключне або» (XOR).
  7.  Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів та оцінка їх відносної економії або перевитрати

А + (В С) = (А + В) (А + С)

Приклад. Обчислимо (A + B) (A + C) = AA + BA + AC + BC = A + BC.

Справді, BAIA, ACIA, AA = A, тоді AA + BA = A, A + AC = A.

Правило подвійності (теорема де Моргана)

Для будь-якого складного події, вираженого через суму і твір (навіть рахункового кількості) подій, протилежна подія може бути отримано шляхом заміни подій їм протилежними і заміни знака твори на знак суми, а знака суми на знак твори, при залишенні порядку операцій незмінним

приклад.

  Властивості операцій над подіями |  Алгебра подій.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати