На головну

Луганський національний | Теоретичні відомості | Ієрархічні системи нечіткого логічного висновку | Робота з редактором змінних. | Робота з редактором правил. | Нечіткий висновок. | Частина ІІ | Проектування експертної системи за допомогою ієрархічного дерева нечіткого логічного висновку у середовищі fuzzyTECH |

Знайомство з пакетом fuzzyTECH.

  1. Волновым пакетом называется суперпозиция волн, мало отличающихся друг от друга по частоте, занимающая в каждый момент времени ограниченную область пространства.
  2. Глава четвертая. МАДМУАЗЕЛЬ ЖИЛЬНОРМАН ПРИМИРЯЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ФОШЛЕВАН ВОШЕЛ С ПАКЕТОМ ПОД МЫШКОЙ
  3. Мадмуазель Жильнорман примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой
  4. Початок роботи з пакетом fuzzyTECH.

Програма fuzzyTECH призначена для вирішення завдань нечіткого моделювання і розробки систем на базі нечіткої логіки.

Основними кроками розробки програм на fuzzyTECH є:

1) Формалізація поставленого завдання - визначення вхідних і вихідних лінгвістичних змінних, зіставлення термів з конкретними фізичними значеннями.

2) Визначення логічних операцій на основі t-нормальных функцій.

3) Завдання функцій приналежності для кожного терма.

4) Розробка бази правил.

5) Завдання методу дефаззификации вихідних даних;

6) Аналіз і налаштування.

Кожна система нечіткого висновку задається у формі проекту (Project). Всі операції створення, редагування, налаштування і аналізу проектів виконуються в інтерактивному режимі. Проекти зберігаються в окремих файлах формату FTL (Fuzzy Technology Language) з розширенням ftl. Вказані файли є текстовими файлами, в яких зберігається система нечіткого висновку у формі структурованого тексту.

Процес нечіткого моделювання в середовищі fuzzyTECH здійснюється в інтерактивному режимі за допомогою спеціальних графічних засобів, призначених для редагування і візуалізації компонентів системи нечіткого висновку.

Для редагування і аналізу систем нечіткого висновку використовуються наступні засоби:

· графічний редактор проекту системи нечіткого висновку (Project Editor, рис.1);

· графічний редактор лінгвістичних змінних і функцій приналежності їх термів (Variable Editor);

· графічні редактори правил системи нечіткого висновку (Spreadsheet Rule Editor, Matrix Rule Editor);

· графічні засоби аналізу результатів нечіткого висновку (Watch Window, Rule Analyzer);

· графічні засоби перегляду поверхні системи нечіткого висновку (Transfer Plot Window, 3D Plot Window, Time Plot Window).

Редактор проекту дозволяє візуалізувати структуру всього проекту і графічно представити відношення між компонентами проекту. Подвійний щелчек на зображенні того або іншого прямокутника дозволяє відкрити вікно редагування відповідного компонента системи нечіткого висновку. Зліва від вікна редактора проекту розташовано вікно перегляду структури проекту (Treeview). Вказане вікно містить перелік всіх компонентів проекту. Клацання на зображенні символу «+» дозволяє розкрити відповідну вкладену структуру групи. Подвійне клацання на імені вибраного компонента проекту дозволяє відкрити вікно редагування властивостей даного компонента системи нечіткого висновку.

Редактори правил призначені для редагування правил нечітких баз знань і представлені однією з наступних форм:

· табличний редактор (Spreadsheet Rule Editor);

· матричний редактор (Matrix Rule Editor).

Графічне вікно табличного редактора має панель інструментів і секцію правил продукцій. Причому правила в секції представлені у формі таблиці. Кожному правилу відповідає окремий рядок, який складається з двох частин: IF- і THEN-части. У IF-части вказані імена термів вхідних змінних, в THEN-части - імена термів вихідних змінних.

Закрити активний редактор правил можна за допомогою відповідної кнопки управління вікном. Після закриття всі зміни автоматично зберігаються в поточному проекті, але не в зовнішньому файлі проекту.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙної РОБОТИ | Початок роботи з пакетом fuzzyTECH.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати