Головна

 Фінансовий аналіз в банківській практиці. |  Сучасний стан аналітичної роботи в комерційному банку. |  Транзакційні і Аналітичні системи |  сховища даних |  вітрини даних |  Огляд методів інтелектуального аналізу даних. |  Банківський баланс як основний об'єкт аналізу |  Побудова спрощеної математичної моделі системи фінансового аналізу банківської інформації |  Формалізація основних методів аналізу фінансово-господарської діяльності банку. |  Основні принципи багатовимірної організації даних |

Аналіз показників.

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  II. Аналіз чергування в групах
  6.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Зупинимося на методиці фінансового аналізу. Традиційний фінансовий аналіз полягає в розрахунку одного або декількох показників і подальшому їх розгляді. При цьому побудовані всі відомі методики. Але варто розібратися, що купується, а що втрачається при зведенні всього різноманіття банківських операцій до кількома показниками.

Під показником розуміють кількісну оцінку будь-якого властивості досліджуваного об'єкта, в даному випадку банку. Перший і безсумнівний плюс будь-якого інтегрованого показника - це наочність, доступність в розумінні, концентрації вихідної інформації в невеликому обсязі.

Для зовнішніх користувачів зазвичай буває цілком достатньо такої інформації. Наприклад, фахівці Центрального Банку періодично порівнюють ряд показників, обумовлених інструкціями, з їх норматівнимізначеніямі і на підставі таких перевірок роблять висновки про стан банку. Акціонери, кредитори, клієнти, працівники банку, інші зацікавлені особи також роблять свої висновки на остнованіі аналізу показників, таких, як рентабельність, ліквідність, надійність, дохід на акцію і т.п. При цьому значення показників подвергабтся порівнянні. В одних випадках в якості критерію для порівняння виступають нормативні значення показників (приклад з контролем з боку Центрального Банку). В інших випадках порівняння відбувається з аналогічними показниками інших банків. Такий аналіз дозволяє відстежити динаміку розвитку банку, виявити закономірності і побудувати прогноз на майбутнє.

Управлінський персонал банку повинен бути найбільш вимогливим споживачем результатів аналізу і використовувати всі види критеріїв для оцінки. Крім того, в управлінні банком можна використовувати показники для кількісного визначення стратегії розвитку. При цьому встановлюється, яких значень і в які терміни повинні досягти ті чи інші показники.

Але існує і зворотна сторона. Аналізуючи інтегровані показники, не завжди можна точно оцінити ситуацію в конкретний момент. Ступінь інтеграції є одночасно і ступенем похибки. Крім того, треба мати на увазі, що критерії, як правило, носять усереднений характер і не враховують специфіку різних банків. Наприклад, у банку, який обслуговує підприємства торгівлі, і у банку, що спеціалізується на інвестиціях у промисловість, показники будуть відрізнятися, хоча і той, і інший можуть успішно виконувати свої стратегічні завдання.

Спроба побудувати прогноз на основі аналізу показників матиме шанси на успіх лише за умови, що економічна і політична ситуація в країні, в регіоні та в самому банку залишається стабільною протягом аналізованого і прогнозованого періодів. На жаль, російські банки в даний час працюють в умовах нестабільного зовнішнього середовища, і побудова навіть короткострокових прогнозів утруднено.

Проте, зовнішнім споживачам результатів фінансового аналізу навряд чи доводиться розраховувати на більш детальнию інформацію. Їм є лише те, що можна витягти з стандартної фінансової звітності банку. Така звітність обмежена рамками існуючого бухгалтерського обліку і зазвичай має строгу періодичність. Не в інтересах банку розкривати додаткову інформацію.

В іншому становищі перебувають внутрішні споживачі інформації: аналітики і керівництво банку. Їм доступні відомості про укладені договори і перспективи нових угод. На підставі такої інформації можна отримувати детальний прогноз на найближче майбутнє і більш віддалену перспективу.

З огляду на обсяги оперативної інформації, ясно, що ручна її обробка в реальному режимі часу просто немислима. Отримання ж навіть найповнішою інформацією з обозданіем різко знижує її цінність. Висновок очевидний - необхідна комп'ютеризація фінансового аналізу. Користувачі результатів фінансового аналізу. |  Комп'ютеризація аналізу.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати