На головну

 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ |  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. |  аудиторних ПРАКТИКУМ |  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ |  Методичні рекомендації (МАТЕРІАЛИ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧА |  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ |  ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання |

Додаток № 2. Перелік питань необхідного мінімуму для отримання

 1.  I I блок питань
 2.  I. Основний перелік документів
 3.  IV. Періоди отримання
 4.  IX. Додаток ПОХІДНОЇ
 5.  V. Перелік тем курсових робіт
 6.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 1 сторінка
 7.  VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ 2 сторінка

позитивної оцінки на екзамені з курсу «Математична логіка та теорія алгоритмів»

 1. Висловлення як первинне поняття алгебри логіки.
 2. Основні операції над висловлюваннями.
 3. Пропозіціональние зв'язки.
 4. Формули алгебри висловлювань, їх види.
 5. Поняття булевої функції (функції двозначної логіки).
 6. Елементарні булеві функції.
 7. Логічні зв'язки.
 8. Формули алгебри логіки.
 9. Функції, що реалізують формули алгебри логіки.
 10. Основні еквівалентні формули алгебри логіки.
 11. Елементарна кон'юнкція і елементарна диз'юнкція.
 12. Диз'юнктивна нормальна форма (ДНФ).
 13. Теорема про диз'юнктивного розкладанні булевої функції.
 14. Досконала діз'юнктівная нормальна форма (СДНФ).
 15. Кон'юнктивна нормальна форма (КНФ).
 16. Теорема про кон'юнктивний розкладанні булевої функції.
 17. Досконала кон'юнктивна нормальна форма (СКНФ).
 18. Поліном Жегалкина.
 19. Подвійна функція.
 20. Принцип подвійності.
 21. Повна система логічних зв'язок.
 22. Теорема Поста.
 23. Квантори загальності та існування.
 24. Предикатний символ.
 25. Формула логіки предикатів.
 26. Вільні і зв'язані змінні.
 27. Інтерпретації формул логіки предикатів.
 28. Здійснимість і общезначімость формул логіки предикатів.
 29. Еквівалентні формули логіки предикатів.
 30. Формальна аксіоматична теорія: алфавіт, аксіоми, правила виведення.
 31. Основні поняття теорії доказів: гіпотеза, наслідок, висновок, теорема, розв'язна і нерозв'язна теорія.
 32. Аксіоматична теорія обчислення висловлювань: система аксіом і правила виводу.
 33. Теорема дедукції в численні висловів.
 34. Аксіоматична теорія обчислення предикатів першого порядку: система аксіом і правила виводу.
 35. Теорема дедукції в численні предикатів.
 36. Теорема про повноту теорії числення висловів.
 37. Теорема про несуперечності теорії числення висловів.
 38. Теорема про несуперечності теорій першого порядку.
 39. Ефективна вичіслімость функції.
 40. Примітивна рекурсія.
 41. Примітивно-рекурсивна функція.
 42. Оператор мінімізації.
 43. Частково-рекурсивна функція.
 44. Общерекурсівная функція.
 45. Теза Черча.
 46. Машина Тьюринга, її компоненти і принцип роботи.
 47. Конфігурація машини Тьюринга.
 48. Функція, обчислювана за Тьюрингу.
 49. Теза Тьюринга.
 50. Композиція машин Тьюринга.
 51. Розгалуження машин Тьюринга.

Примітка: для отримання позитивної оцінки все теореми з даного списку досить знати без доказів. Додаток № 1. Перелік питань для перевірки практичних |  ІV. Встановити, чи рівносільні формули в трізначній логіці
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати