На головну

 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ |  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. |  аудиторних ПРАКТИКУМ |  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ |  Методичні рекомендації (МАТЕРІАЛИ) ДЛЯ ВИКЛАДАЧА |  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ |

Додаток № 1. Перелік питань для перевірки практичних

 1.  I I блок питань
 2.  I. Основний перелік документів
 3.  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань
 4.  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань
 5.  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань
 6.  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань
 7.  III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

навичок студентів з дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів»

 1. Розпізнавання формул алгебри висловлювань.
 2. Метод істінностних таблиць в логіці висловлювань: побудова таблиць істинності формул алгебри висловлювань, доказ еквівалентності формул, з'ясування тотожною істинності (хибності), здійсненності (спростовності) формули.
 3. Розпізнавання формул алгебри логіки.
 4. Метод істінностних таблиць в алгебрі логіки: побудова таблиць істинності булевих функцій, доказ еквівалентності формул, з'ясування тотожною істинності (хибності), здійсненності (спростовності) формули.
 5. Основні еквівалентні формули алгебри логіки. Доведення еквівалентності, спрощення формул алгебри логіки, з'ясування тотожною істинності (хибності), здійсненності (спростовності) формули методом еквівалентних перетворень.
 6. Приведення булевої функції до ДНФ.
 7. Приведення булевої функції до СДНФ по таблиці істинності і алгебраїчно.
 8. Приведення булевої функції до КНФ.
 9. Приведення булевої функції до СКНФ по таблиці істинності і алгебраїчно.
 10. Приведення булевої функції до полиному Жегалкина методом невизначених коефіцієнтів і за допомогою еквівалентних перетворень.
 11. Побудова двоїстих функцій щодо визначення і за допомогою принципу подвійності.
 12. Реалізація булевої функції релейно-контактної схеми. Паралельно-послідовні схеми.
 13. Реалізація булевої функції релейно-контактної схеми методом каскадів.
 14. Розташування за релейно-контактної схеми булевої функції, яку вона реалізує.
 15. Побудова інтерпретацій формул логіки предикатів.
 16. Доказ і спростування общезначимости формул в окремих випадках.
 17. Еквівалентні формули логіки предикатів.
 18. Еквівалентні перетворення формул логіки предикатів.
 19. Доказ похідних правил виводу і теорем теорії числення висловів.
 20. Доказ теорем інших теорій обчислення висловлювань (Россера, Гільберта-Аккермана, обчислення секвенций, интуиционистской).
 21. Доказ похідних правил виводу і теорем теорії обчислень предикатів.
 22. Доказ теорем числення предикатів методом резолюцій.
 23. Доказ примітивної рекурсивності, часткової рекурсивності і общерекурсівності деяких арифметичних функцій.
 24. Відновлення явного виду функції за схемою примітивної рекурсії.
 25. Знаходження кінцевих конфігурацій машин Тьюринга при заданих початкових конфігураціях.
 26. Розпізнавання застосовності машини Тьюринга до початкового слова.
 27. Визначення обчислюється функції за програмою машини Тьюринга.
 28. Побудова машин Тьюринга, що обчислюють задані функції і здійснюють певні перетворення початкових слів.

  ПЕРЕЛІК Екзаменаційні питання |  Додаток № 2. Перелік питань необхідного мінімуму для отримання
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати