Головна

 цільова установка |  Вимоги до виконання контрольної роботи |  Рішення |  Рішення. |  Рішення |  Рішення |  Приклад № 6 |  Рішення |  Рішення |  Рішення |

Завдання контрольних робіт

  1.  B. Первісна обробка скарги
  2.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  3.  CСБОРНІК лабораторних робіт
  4.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  5.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6.  I. Загальна характеристика роботи
  7.  I. Повна санітарна обробка

Завдання № 1-10. Дано безлічі на числовій прямій А, в і С Знайти безлічі А і зобразити їх на числовій осі.

1. А =  , В =  , З =

2. А =  , В =  , З =

3. А =  , В =  , З =

4. А =  , В =  , З =

5. А =  , В =  , З =

6. А =  , В =  , З =

7. А =  , В =  , З =

8. А =  , В =  , З =

9. А =  , В =  , З =

10. а =  , В =  , З =

Завдання № 11-20. Для вихідної теореми сформулювати зворотний, протилежний і протилежну зворотної теореми. Вказати, які з цих теорем істинні. Якщо теорема не є істинною, то приведіть підтвердження її хибність.

11. Якщо чотирикутник - ромб, то його діагоналі взаємно перпендикулярні.

12. Якщо чотирикутник - ромб, то його діагоналі діляться навпіл.

13. Якщо чотирикутник - квадрат, то в нього можна вписати коло.

14. Якщо у чотирикутника підстави паралельні, то він - паралелограм.

15. Якщо чотирикутник - квадрат, то все його сторони рівні.

16. Якщо в трикутнику один кут тупий, то два інших - гострі.

17. Якщо багатокутник правильний, то навколо нього можна описати коло.

18. Якщо в трикутнику провести відрізок, який з'єднує середини сторін, то він дорівнює половині підстави.

19. Якщо в трикутнику провести відрізок, який з'єднує середини сторін, то він паралельний основи.

20. Якщо в чотирикутник можна вписати коло, то він - ромб.

Примітка: Якщо вихідна теорема не записав явно у вигляді:

p (x)  q (x), то її потрібно переформулювати так, щоб вона була записана в такому вигляді (т. е. виділити умови p (x) і висновок теореми q (x)), а потім будувати зворотну, протилежну і протилежну зворотної теореми на основі запропонованих схем.

Наприклад, вихідну теорему «Рівні вектори мають рівні відповідні координати» потрібно переформулювати так: «Якщо вектора рівні (p (x)), то їх відповідні координати рівні (q (x)) »

Завдання № 21-30. Довести методом математичної індукції справедливість наступних рівностей:

21. 3 + 7 + ... + (4n-1) = (2n + 1) n

22. 12-22+32-42+ ... + (- 1)n-1n2= (-1)n-1

23. 13+23+33+ ... + N3= n2(N + 1)2/ 4

24. 1 + 2 + 4 + 8 + ... + 2n-1= 2n-1

25. 12+22+32+ ... + N2= N (2n2+ 3n + 1) / 6

26. 1 + 8 + 16 + 24 + ... + 8 (n-1) = (2n-1)2

27. 3 + 6 + 12 + 24 + ... + 3 n-1= 3 (2n-1)

28. =

29.

30.

Завдання № 31-40. Знайти похідні функцій:

31) а) ; б) .

32) а) ; б) .

33) а) ; б) .

34) а) ; б) .

35) а) ; б) .

36) а) ; б) .

37) а) ; б) .

38) а) ; б) .

39) а) ; б) .

40) а) ; б) .

Завдання № 41-50. Виконати дослідження функції за такою схемою:

1) знайти область визначення;

2) перевірити парність, непарність функції;

3) знайти точки перетину з осями координат;

4) знайти екстремуми функції і інтервали монотонності;

5) знайти точки перегину і інтервали опуклості і угнутості;

6) знайти межі функції при ;

7) побудувати графік функції.

41) , 42) ,

43) , 44) ,

45) , 46) ,

47) , 48) ,

49) , 50) .

Завдання № 51-60. Знайти невизначені інтеграли. Результати перевірити диференціюванням.

51) а) ; б) .

52) а) ; б) .

53) а) ; б) .

54) а) ; б) .

55) а) ; б) .

56) а) ; б) .

57) а) ; б) .

58) а) ; б) .

59) а) ; б) .

60) а) ; б) Приклад № 9 |  Завдання № 61-70
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати