На головну

 Геометричний сенс першої похідної є .. |  Графік непарної функції симетричний щодо .. |  Знаходження похідної даної функції називається .. |  Сума творів приватних похідних функції декількох змінних на приріст відповідних незалежних змінних називається ____ цієї функції. |  Ряд називається ________, якщо існує кінцева межа послідовності його часткових сум. |

Символом Arg z позначається _______ комплексного числа z.

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

250. Запис комплексного числа z у вигляді z = a + bi називається _____ сполученої ______ формою записи комплексного числа.

251. Запис комплексного числа z у вигляді z = r (Cos ? + i Sin ?) називається___ Трігонаметріческой _________ формою записи комплексного числа.

252. Запис комплексного числа z у вигляді z = r e i ? називається __________ формою записи комплексного числа.

253. При додаванні або вирахуванні комплексних чисел їх радіус - вектори складаються або віднімаються за правилом ...дій зі звичайними многочленами.

254. Формула виду (r (Cos ? + i Sin ?)) n = r n (Cos n? + i Sin n?) називається формулою ...

255. Операція зведення числа е в ____ z = х + уi визначається формулою е z = е х (Cos y + i Sin y).

256. Формула е i ? = Cos ? + i Sin ? називається ...

а) формулою Муавра,

+ Б) формулою Ейлера,

в) формулою Лагранжа,

г) формулою Ферма,

д) немає правильної відповіді.

257. Знайти суму чисел 12 + 5i і 3 - 4i ...

+ А) 15 + i,

б) 9 + 9i,

в) 56 - 33i,

г) 0,64 + 2,52i,

д) немає правильної відповіді.

258. Знайти добуток чисел 12 + 5i і 3 - 4i ...

а) 15 + i,

б) 9 + 9i,

+ В) 56 - 33i,

г) 0,64 + 2,52i,

д) немає правильної відповіді.

259. Знайти різницю чисел 12 + 5i і 3 - 4i ...

а) 15 + i,

+ Б) 9 + 9i,

в) 56 - 33i,

г) 0,64 + 2,52i,

д) немає правильної відповіді.

260. Знайти приватне чисел 12 + 5i і 3 - 4i ...

а) 15 + i,

б) 9 + 9i,

в) 56 - 33i,

+ Г) 0,64 + 2,52i,

д) немає правильної відповіді.

261. Визначений інтеграл - це ...

а) певне число,

б) сімейство функцій,

+ В) функція,

г) таблиця чисел,

д) немає правильної відповіді.

262. Виберіть вірну формулювання достатньої умови існування певного інтеграла, якщо функція ...

а) у = f (х) неперервна на відрізку [a, b], то вона диференційовна на цьому відрізку,

+ Б) у = f (х) неперервна на відрізку [a, b], то вона інтегровна на цьому відрізку,

в) у = f (х) диференційовна на відрізку [a, b], то вона неперервна на цьому відрізку,

г) у = f (х) неперервна на відрізку [a, b], то вона логаріфміруема на цьому відрізку,

д) у = f (х) періодична на відрізку [a, b], то вона логаріфміруема на цьому відрізку.

263. Визначений інтеграл від алгебраїчної суми двох функцій дорівнює б) такий же різниці певних інтегралів від цих функцій,

+ В) такого ж твору певних інтегралів від цих функцій,

+ Г) такий же сумі визначених інтегралів від схожих функцій,

д) немає правильної відповіді.

264. Завершіть теорему про повну загальну середню: «Якщо функція y = f (x) неперервна на відрізку [a, b], то знайдеться таке значення ?, що належить [a, b], що ...»

+ А) ,

б) ,

в) ,

г) ,

д) немає правильної відповіді.

265. Інтеграл із змінною верхньою межею має вигляд ...

+ А) ,

б) ,

в) ,

г) ,

д) немає правильної відповіді.

266. Формула Ньютона - Лейбніца має вигляд ...

+ А) + ,

б) ,

в) ,

г) ,

д) немає правильної відповіді.

267. Формула заміни змінної в певному інтегралі має вигляд ...

+ А) ,

б) ,

в) ,

г) ,

д) немає правильної відповіді.

268. Формула інтегрування частинами у визначеному інтегралі має вигляд ...

+ А) ,

б) ,

в) ,

г) ,

д) немає правильної відповіді. Межа приватного двох функцій дорівнює приватному _________ меж цих функцій (за умови, що межа дільника не дорівнює нулю), |  Модуль комплексного числа знаходиться за формулою ..
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати