На головну

Список завдань

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Цілі і завдання дисципліни
  4.  I. Мета та завдання дисципліни
  5.  I. Мета та завдання дисципліни, ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  6.  I. Мета та завдання ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  7.  I. Цілі і завдання освоєння дисципліни

1. Знайти по визначенню N, якщо : , .

2. Обчислити межі послідовностей:

, , , .

3. Обчислити межі функцій:

, , , , , , , , , , , , , , , .

4. Обчислити похідні функцій:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

5. Знайти по визначенню похідні: , , , .

6. Довести, що послідовність  не має меж.

7. Довести, що послідовності ,  є монотонними.

8. Обчислити наближено: , , .

9. Знайти суму, добуток і частку комплексних чисел: .

10. Знайти всі значення коренів , .

11. Знайти тригонометричну і показову форми чисел , .

12. Обчислити за формулою Муавра .

13. Вирішити рівняння , .

14. Знайти екстремуми і точки перегину функції: ,

15. Знайти асимптоти функції: , y = .

16. Обчислити:  , якщо ;  , якщо ;  , якщо .

17. Обчислити невизначений інтеграл:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

  Первісна та невизначений інтеграл |  Типовий розрахунок по темі №5. Функції декількох змінних. Кратні інтеграли.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати