Головна

 Теореми про границі. |  Приклад. |  Приклад. |  Перший і другий чудові межі |  Безперервність функції. точки розриву |  Приклади розв'язання типових задач |  Завдання, що зводяться до поняття похідної |  Визначення похідної. Залежність між безперервністю і диференціюється |  Правила диференціювання |  Диференціювання складної функції |

Властивості нескінченно малих функцій

  1.  I. Будова і властивості металів.
  2.  II. Жири (ацілгліцероли). Їх структура, класифікація і властивості
  3.  III. Олігосахариди. Їх будова, властивості, представники
  4.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  5.  V. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ І ПОБУДОВА ЇХ ГРАФИКОВ
  6.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  7.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)

1. Якщо функції и  - Нескінченно малі функції, то їх сума +  - Є функція нескінченно мала функція.

2. Твір обмеженою при  функції на нескінченно малу, є функція нескінченно мала.

3. Твір постійної на нескінченно малу функцію, є функція нескінченно мала.

4. Твір двох нескінченно малих функцій, є функція б / м.

Визначення.функція  називається нескінченно великою (б / б), Якщо для будь-якого наперед заданого як завгодно малого позитивного числа  , Знайдеться такий номер  , Що залежить від  , Що для всіх  виконується нерівність . Межа функції. Нескінченно великі і нескінченно малі величини і їх властивості |  Властивості нескінченно великих функцій
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати