Головна

 Розрахункова РОБОТА №1 |  Порядок виконання роботи |  Приклад виконання роботи |  Інтервальні ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ статистичного РОЗПОДІЛУ |  Порядок виконання роботи |  індивідуальні завдання |  Приклад виконання роботи |  ДОВІРЧІ ІНТЕРВАЛИ ДЛЯ ПАРАМЕТРІВ НОРМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ. |  Порядок виконання роботи |  Порядок виконання роботи. |

Порядок виконання роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Обчислити теоретичні частоти для нормального розподілу.

а. Вибіркове середнє арифметичне  і вибіркове середнє квадратичне відхилення s взяти з першої роботи.

б. Визначити ймовірності попадання випадкової величини в кожен з інтервалів за формулою  . Для першого інтервалу замість  взяти -?, для останнього інтервалу замість  взяти ?.

в. Визначити теоретичні частоти ni= N * pi.

м Скласти таблицю виду:

 [xi min; xi max) fi [ ; ) pi ni
         

д. Побудувати теоретичний полігон розподілу.

2. Перевірити гіпотезу про нормальність за критерієм Пірсона.

а. Сформулювати нульову і конкуруючу гіпотези.

б. Визначити спостережуване значення критерію Пірсона .

в. Визначити критичне значення критерію Пірсона  , Де a - рівень значущості, k = m-1-r - число ступенів свободи, де m - число розрядів інтервального ряду, r - число параметрів передбачуваного розподілу.

м Порівняти и  ; Зробити висновок про необхідність прийняти (якщо <  ), Або відкинути (якщо >  ) Нульову гіпотезу.


3. Перевірити гіпотезу про нормальність по критерію Колмогорова.

а. Скласти таблицю накопичених частот.

 [xi min; xi max) mi pi Gi= ?mi Fi= ?pi  | Fi-Gi|
           

б. Визначити значення критерію

в. По таблиці визначити P (?). За значенням ймовірності зробити висновок про необхідність прийняти (якщо P (?)> 0,05), або відкинути (якщо P (?) <0,05) нульову гіпотезу.

  Приклад виконання роботи |  Приклад виконання роботи.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати