На головну

 Пояснювальна записка |  Цілі і завдання дисципліни |  Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату |  Компетенції випускника ООП бакалаврату, що формуються в результаті освоєння даної дисципліни |  Структура і трудомісткість дисципліни |  Види і форми оцінних засобів у період поточного контролю |  модуль 1 |  модуль 3 |  Завдання 1 |  завдання 2 |

Завдання 1

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

З нормально розподіленої генеральної сукупності з відомим середнім квадратичним відхиленням  залучена вибірка обсягу  і по ній знайдена вибіркова середня  . При рівні значущості  перевірити нульову гіпотезу  при конкуруючої гіпотезі: а)  ; б) . завдання 2 |  завдання 2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати