Головна

 Пояснювальна записка |  Цілі і завдання дисципліни |  Місце дисципліни в структурі ООП бакалаврату |  Компетенції випускника ООП бакалаврату, що формуються в результаті освоєння даної дисципліни |  Структура і трудомісткість дисципліни |  Види і форми оцінних засобів у період поточного контролю |  модуль 1 |  завдання 2 |  Завдання 1 |  завдання 2 |

завдання 2

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Для вивчення деякого безперервного кількісного ознаки X генеральної сукупності отримана вибірка:

 8,3  7,2  6,2  6,7  7,3  5,7  7,7  8,2  6,1  7,2  5,3
 6,3  5,4  8,2  7,5  6,2  5,9  6,2  6,7  5,2  7,4  6,5
 7,1  6,7  7,3  6,2  7,2  6,6  6,5  5,7  6,0  6,7  7,9
 5,7  6,7  7,0  6,9  4,7  8,7  4,2  4,7  8,7  6,2  6,7
 5,1  6,5  6,7  5,2  8,9  5,5  7,1  6,8  4,9  8,1  5,8

Необхідно: а) задати статистичний розподіл вибірки у вигляді інтервального таблиці частот; б) побудувати гістограму частот і полігон частот; г) знайти незміщені і спроможні оцінки математичного очікування і генеральної дисперсії X; д) вважаючи, що генеральна сукупність X має нормальний закон розподілу, знайти довірчі інтервали для оцінки математичного очікування і середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності X з надійністю .



 модуль 3 |  Завдання 1
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати