Головна

Розробка математичної моделі гидромеханической схеми методом прямої аналогії

  1.  E.2 Моделі спрощеного розрахунку
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  EVS-моделі І. Н. Трофімової \ переклад
  4.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  5.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  6.  II. Постановка завдання побудови динамічної моделі.
  7.  II. ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ЛОГІКИ

анотація

Дана контрольна робота спрямована на:

- Закріплення теоретичних знань і набуття навичок з математичного опису гідромеханічних систем за допомогою методу прямої аналогії;

-Придбання навичок розрахунку та аналізу динаміки пружних систем операторних методом.

Робота спрямована на освоєння методів і прийомів формалізації властивостей досліджуваного об'єкта (технологічних процесів і обладнання) для отримання нової інформації про нього в результаті обчислювального експерименту за допомогою ЕОМ.
 зміст

Анотація. 2

Зміст. 3

1 Розробка математичної моделі гидромеханической схеми методом прямої аналогії 4

1.1 Вихідні дані. 4

1.2 Побудова механічної ланцюга системи .. 5

1.3 Складання еквівалентної схеми гидромеханической системи .. 7

1.4 Складання системи диференціальних рівнянь по еквівалентній схемою. 7

1.4.1 Метод контурних струмів. 7

1.4.2 Метод вузлових потенціалів. 8

1.5 Складання системи рівнянь за графу системи ... 9

1.5.1 Узагальнений метод. 10

1.5.2 Вузловий метод. 11

1.6 Визначення параметрів математичної моделі ... 13

1.7 Визначення статичних характеристик системи ... 14

1.8 Визначення залежностей параметрів системи ... 16

2 Аналіз динаміки системи операторних способом ... 17

Заключение...21

перелік литературы...22


Розробка математичної моделі гидромеханической схеми методом прямої аналогії Використання карт проекторів і тіней, що трасують |  Визначення залежностей параметрів системи
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати