На головну

 І ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ |  множинами |  ВІДНОСИНИ |  ФОРМУЛИ логіки ВИСЛОВЛЮВАНЬ |  ФОРМАЛЬНІ СИСТЕМИ (ТЕОРІЇ) |  обчислення висловлювань |  обчислення предикатів |  Зведення формул до пропозицій |  Правило резолюції для обчислення висловлювань |  Правила резолюції для обчислення предикатів |

K-значна логіка

  1.  II. Логіка і числення предикатів
  2.  Lt; variant> к?шбасшини? жеку сапаси мен м?мкіншіліктеріне негізделген логіка?а с?йенген білік
  3.  В основному задіяна логіка - свідоме жінки. Він волає до свідомості, совісті, переконань, «поняттями».
  4.  Питання. Навчальний предмет. Структура і логіка навчального предмета.
  5.  Д). Наукове мислення та його логіка. Логіка і мова науки.
  6.  І логіка освітнього процесу

Конечнозначная логіка вводиться як узагальнення двозначної логіки. Вона використовується для опису функціонування складних керуючих систем. Компоненти цих систем можуть перебувати в кінцевому числі станів.

2.10.1. Функції та формули k-значний логіки

функція  , Аргументи і значення, якої визначені на множині істінностних значень  , Називається функцією k-значний логіки.

кожну функцію k-значний логіки від n - Аргументів можна задати у вигляді таблиці містить  рядків.

0  0 0
0  0 1
 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
0 0 k-1
0  1 0
 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ... . . . . .
0 k-1 k-1

Безліч всіх функцій k-значний логіки позначається (  ). Зауважимо, що  . Зокрема число функцій від двох змінних в  одно  = 19683, тобто це безліч практично не піддається огляду. Тому в  так само як і в  , Використовується завдання функцій за допомогою формул. Як «елементарних» в k-значний логіці розглядаються такі функції:

1. ' .

Ця функція являє собою заперечення в сенсі «циклічного зсуву значень».

2.  - Це узагальнення заперечення в сенсі «дзеркального відображення значень». Воно носить назву заперечення Лукашевича.

3. .

Ця функція також є узагальненням деяких властивостей заперечення.

4. .

Це характеристичне функція значення i, Яка також узагальнює заперечення.

5.  - Це узагальнення кон'юнкції.

6.  - Це є друге узагальнення кон'юнкції.

7.  - Узагальнення диз'юнкції.

8.  - Друга узагальнення диз'юнкції.

Використовуючи змінні, допустимі значення яких є елементи множини  і символи деяких функцій з  можна будувати формули, які задають функції з .

Будь-яка функція з  може бути представлена ??у вигляді:

 , Де під кон'юнкція розуміється  , А під диз'юнкція  . У цьому виразі диз'юнкція поширюється по всіх наборів  елементів .

Це подання є аналогом СДНФ. Спростування методом резолюції |  Повнота і замкнутість функцій k-значної логіки
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати