На головну

 ФОРМУЛИ логіки ВИСЛОВЛЮВАНЬ |  ФОРМАЛЬНІ СИСТЕМИ (ТЕОРІЇ) |  обчислення висловлювань |  обчислення предикатів |  Зведення формул до пропозицій |  Правило резолюції для обчислення висловлювань |  Правила резолюції для обчислення предикатів |  Спростування методом резолюції |  K-значна логіка |  Повнота і замкнутість функцій k-значної логіки |

множинами

  1.  Алгоритми виконання операцій з множинами, проекції, зовнішнього з'єднання.
  2.  Дії над множинами чисел
  3.  Завдання 8. Рішення вправ на способи завдання множин, на виконання операцій над множинами, на визначення кількості підмножин кінцевого множества.-1 ч.
  4.  Операції над множинами
  5.  Операції над множинами
  6.  Операції над множинами.
 1. ідемпотентність
 1.1. AEA = A  1.2. ACA = A
 2. коммутативность
 2.1. AE B = BEA  2.2 ACB = BCA
 3. асоціативність
 3.1. AE (BEC) = (AEB) EC  3.2 AC (BCC) = (ACB) CC
 4 дистрибутивность
 4.1.AE (BCC) = (AEB) C (AEC)  4.2 AC (BEC) = (ACB) E (ACC)
 5. поглинання
 5.1. AE (ACB) = A  5.2. AC (AEB) = A
 6. властивості нуля
 6.1. AEO = A  6.2. ACO = A
 7. властивості одиниці
 7.1. AEU = U  7.2. ACU = A
 8. інволютивних
 9. закони де Моргана
 9.1.  9.2
 10. додатковість
 10.1. AEA = U  10.2 ACA = O І ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ |  ВІДНОСИНИ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати