Головна

 числова послідовність |  межа функції |  скалярний поле |  методи інтегрування |  Елементи теорії безлічі |  ознаки збіжності |  статечні ряди |

Похідні першого порядку

  1.  I-го порядку.
  2.  I. Диференціальні рівняння 1-го порядку.
  3.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  4.  А) Аліфатичні похідні
  5.  А. Дослідження першого типу
  6.  А. Ланцюг першого порядку.
  7.  Абсолютно збіжні інтеграли першого роду. Теореми про збіжність.

Похідна та її застосування

Рівняння дотичної до кривої  в точці :

.

Рівняння нормалі до кривої  в точці :

.

Кутовий коефіцієнт дотичної:

.

Швидкість зміни функції  в точці

 , прискорення .

Диференціал функції dy функції

, (  - Нескінченно мала),

.

Додатки диференціального обчислення Неперервність функції в точці |  правило Лопіталя
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати