На головну

 Якщо жоден з коефіцієнтів рівняння (1) не дорівнює нулю, то його можна перетворити до вигляду |  Розглянемо далі рішення деяких типових задач. |  Остаточно рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, записуємо у вигляді |  рівняння виду |  Гіпербола. |  Дві гіперболи, задані рівняннями |  У цій системі координат парабола буде визначатися рівнянням |  Площина в просторі. |  Рівняння площини, записане у вигляді |  Розглянемо далі окремі випадки загального рівняння площини. |

Використовуючи метод розтину площинами.

  1.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  2.  I метод
  3.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  4.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  5.  I. Організаційно-методичний розділ
  6.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  7.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

Рішення. Рівняння поверхні не містить членів з твором координат, отже площині симетрій паралельні координатним площинам.

Перетинаючи поверхню площинами  паралельними площині xOy, Отримаємо:

.

Так як  для будь-якого с, Отримана крива є гіперболою з дійсною віссю, паралельною осі Ox.

Перетинаючи поверхню площинами  аналогічно отримуємо рівняння

гіперболи з дійсною віссю, паралельною осі Ox.

При перетині даної поверхні площинами  , Паралельними координатної площині yOz, отримуємо:

.

Останнє рівняння при  , Т. Е. При и  , Є рівняння еліпса.

Таким чином перетинами поверхні площинами є еліпси і гіперболи, дійсні осі яких паралельні. Отже, досліджувана поверхня - двуполостной гіперболоїд. Його рівняння можна перетворити до канонічного вигляду:

. Поверхні другого порядку. |  поняття множини
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати