На головну

 Властивості направляючого вектора прямої. |  Ця гіпербола складається з двох суцільних ліній (- зв'язкових компонент), |  Різні види рівняння прямої. |  Якщо жоден з коефіцієнтів рівняння (1) не дорівнює нулю, то його можна перетворити до вигляду |  Розглянемо далі рішення деяких типових задач. |  Остаточно рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, записуємо у вигляді |  рівняння виду |  Гіпербола. |  Дві гіперболи, задані рівняннями |  У цій системі координат парабола буде визначатися рівнянням |

Рівняння площини, записане у вигляді

  1.  IV. Скласти диференціальне рівняння і знайти рішення.
  2.  V2: 03. Рівняння хвилі, енергія хвилі (В)
  3.  V2: 22. рівняння Шредінгера (загальні властивості) (A)
  4.  V2: 23. рівняння Шредінгера (конкретні властивості) (B)
  5.  А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.
  6.  Адіабатний процес. Рівняння Пуассона (висновок, графік). Робота в адіабатні процесі.
  7.  Адсорбція барвника волокнистими матеріалами. Рівняння Генрі.

Аx + By + Cz + D = 0 (19)

(де D = - Аx0 - By0 - Cz0), Називається загальним рівнянням площини. Так, в попередньому прикладі рівняння можна надати вигляду 2x +5y-z + 4=0.

Зауваження. Будь-яке рівняння виду (19) (де хоча б одне з чисел А, В, С не дорівнює нулю) задає площину в просторі і, навпаки, рівняння будь-якій площині є рівняння першого ступеня.

Відзначимо, що рівняння ( ,  ) = 0 можна застосувати для виведення рівняння площини в просторі, заданої трьома точками M1(x1, y1, z1), M2(x2, y2, z2), M3(x3, y3, z3), Що не лежать на одній прямій. Так, взявши в якості нормального вектора =  - векторний витвір  на  , А в якості M0 точку M1, отримаємо

( ,  ) = 0,

що призводить до рівняння площини в формі визначника:

 . (20)

Зокрема, якщо площину не проходить через початок координат і перетинає координатні осі в точках M1 (a, 0,0), M2 (0,b, 0), M3 (0,0,c), То рівняння (20) приводиться до вигляду

 , (21)

званому рівнянням площини «в відрізках». Площина в просторі. |  Розглянемо далі окремі випадки загального рівняння площини.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати