На головну

 Рівняння прямої в просторі. |  Властивості направляючого вектора прямої. |  Ця гіпербола складається з двох суцільних ліній (- зв'язкових компонент), |  Різні види рівняння прямої. |  Якщо жоден з коефіцієнтів рівняння (1) не дорівнює нулю, то його можна перетворити до вигляду |  Розглянемо далі рішення деяких типових задач. |  Остаточно рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, записуємо у вигляді |  рівняння виду |  Гіпербола. |  Дві гіперболи, задані рівняннями |

Площина в просторі.

  1.  V. ПЛОЩИНУ
  2.  Акти законодавства про податки і збори як основне джерело НП. Дія актів в просторі.
  3.  Аналітична геометрія в просторі.
  4.  Квиток №35. Дія НПА в просторі.
  5.  Вектор-функція скалярного аргументу. Годограф. Похідна. Дотична і нормальна площина.
  6.  Вектори на площині і в просторі. Операції над векторами.
  7.  Питання №14. Загальні рівняння прямої в просторі. Канонічні і параметричні рівняння прямої.

Нехай площину проходить через точку M0(x0, y0, z0) Перпендикулярно вектору  = (А, B, C). Цими умовами визначається єдина площина в просторі Oxyz. вектор  називається нормальним вектором площині. Для довільної точки площини M(x, y, z) ( «Поточної точки») вектори  = (x-x0, Y-y0, Z-z0) і  повинні бути перпендикулярні. отже,

скалярний добуток цих векторів дорівнює нулю, тобто ( ,  ) = 0. Отримане рівняння представимо в координатної формі:

А(x- x0) + В(y- y0) + C(z- z0) = 0. (18)

M
 M0
Рівняння (18) являє рівняння площини, Перпендикулярної даному вектору  = (А, B, C) І проходить через цю точку M0(x0, y0, z0) (Рис. 9).

y
x
 Мал. 9
Приклад 16. Скласти рівняння площини, що проходить через точку M0(-1,0,2) І перпендикулярній вектору  = (2,5, -1).

Рішення. Шукане рівняння має вигляд 2 (x +1) +5 (y-0) -1 (z-2) = 0. ¦ У цій системі координат парабола буде визначатися рівнянням |  Рівняння площини, записане у вигляді
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати