Головна

 Рівняння площини просторі. |  Рівняння прямої в просторі. |  Властивості направляючого вектора прямої. |  Ця гіпербола складається з двох суцільних ліній (- зв'язкових компонент), |  Різні види рівняння прямої. |  Якщо жоден з коефіцієнтів рівняння (1) не дорівнює нулю, то його можна перетворити до вигляду |  Розглянемо далі рішення деяких типових задач. |  Остаточно рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, записуємо у вигляді |  рівняння виду |  Гіпербола. |

У цій системі координат парабола буде визначатися рівнянням

  1. " А які стосунки ви будете мати? "," Умм. Дайте мені подумати про це - досить поверхневі "?
  2.  V. Файл координат розрахункової багаторічної гідрологічної характеристики водотоку
  3.  VI. МІФ І РЕЛІГІЯ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ КУЛЬТУРИ
  4.  X. МИСТЕЦТВО В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
  5.  XL. Якщо раб буде звинувачений в крадіжці
  6.  XXX. ЩО Ж ЦЕ ТАКЕ - ВЕЛИКА ПУСТКА буддистів (будителів, будетлян, людей, які тут, скоро будуть).
  7.  А верхній ціною гри буде

y2 = 2px. (17)

Рівняння (17) називається канонічним рівнянням параболи (Воно виходить з рівності FМ = МК). У цій же системі координат фокус даної параболи F(  , 0), а директриса має рівняння x=  . Фокальний радіус довільної точки М(x,y) Параболи (тобто довжина відрізка ) Може бути обчислений за формулою MF = x + .

рівняння x2 = 2py або ж y = ах2 (Де а =  ), Так само як і рівняння (17) являє параболу, тільки в цьому випадку вісь параболи збігається з віссю ординат і парабола розташована так, як показано на рис. 8 (б). Її фокус F (0,  ), А директриса має рівняння y =  . Якщо в рівнянні y = ах2 коефіцієнт а негативний, то гілки параболи спрямовані вниз.

Приклад 15. Скласти рівняння параболи, що проходить через початок координат, точку М(1, -2) і симетричною відносно осі абсцис; написати рівняння директриси; знайти фокальний радіус точки М.

Рішення. Підставивши координати точки М (x = 1, y = -2) В рівняння y2 = 2px, Отримаємо 4 = 2p ?1, р= 2, так що рівняння параболи y2 = 4x. рівняння директриси x = -1. фокальний радіус MF = 1 + 1 = 2. ¦ Дві гіперболи, задані рівняннями |  Площина в просторі.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати