На головну

 Векторний витвір. |  Для векторного твори можна написати формулу, аналогічну (4). |  Змішане твір. |  Обсяг паралелепіпеда - формула (14). |  Рівняння прямої на площині. |  Розглянемо три способи складання рівняння прямої в залежності від вихідних даних. |  Лінійні нерівності. Графічний метод лінійного програмування. |  Рівняння площини просторі. |  Рівняння прямої в просторі. |  Властивості направляючого вектора прямої. |

Різні види рівняння прямої.

  1.  I Диференціальні рівняння.
  2.  I. Диференціальні рівняння 1-го порядку.
  3.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій
  4.  II. Диференціальні рівняння вищих порядків.
  5.  S: Загальне рішення диференціального рівняння має вигляд
  6.  Абстрактно-філософський підхід до визначення цілей виховання в різні періоди розвитку суспільства
  7.  Аналіз коренів характеристичного рівняння перехідного процесу, вид перехідного процесу при різних коренях.

В декартових координатах кожна пряма визначається рівнянням першого ступеня з двома змінними та назад: кожне рівняння першого ступеня

Ax + By + C = 0 (1)

(де А и В нерівні нулю одночасно) визначає деяку пряму. Це рівняння називається загальним рівнянням прямої. Можливі такі випадки:

1) С = 0, рівняння має вигляд Ax + By = 0 і визначає пряму, що проходить через початок координат;

2) В = 0 (А ? 0), рівняння приймає вигляд Ax + C = 0 або x =  - Пряма, паралельна осі Oy (зокрема, x = 0 - рівняння самої осі Oy);

3) А = 0 (У ? 0), рівняння приймає вигляд Вy + C = 0 або y =  - Пряма, паралельна осі Ox (зокрема, y = 0 - рівняння самої осі Ox).

M
y
y
 рис.1
зауваження. Для побудови прямої, заданої загальним рівнянням, досить вказати будь-які дві її точки.

N
приклад 1. Визначити точки перетину прямої 3x - 4y + 12 = 0 з координатними осями і побудувати цю пряму.

 -4
x
Рішення. вважаючи x = 0, знаходимо y = 3; таким чином, отримана точка М(0,3) перетину

прямий з віссю Oy. при y = 0 значення x = -4 І N(-4,0) - Точка перетину прямої з віссю Ox. Залишилося провести пряму через точки М и N (Рис. 1). ¦ Ця гіпербола складається з двох суцільних ліній (- зв'язкових компонент), |  Якщо жоден з коефіцієнтів рівняння (1) не дорівнює нулю, то його можна перетворити до вигляду
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати