Головна

 Приклад. |  властивості визначників |  Види матриць. Ранг матриці |  Системи лінійних рівнянь, методи їх вирішення. |  Методи рішення слу |  Рішення слу методом послідовного виключення змінних. |  Якщо в провідному стовпці є нулі, то відповідні рядки переписуються без зміни; |  А) або основна матриця системи буде складатися з одиничних векторів (СЛР має єдине рішення, вона сумісна і визначена); |  Базісное- це такі рішення, коли всі вільні змінні дорівнюють нулю, а базисні змінні приймають значення будь-яких дійсних чисел. |  Невірно, отже система не сумісна, не має рішень. |

Сукупність лінійних нерівностей з загальними невідомими називається системою лінійних нерівностей.

  1.  III. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го порядку з постійними коефіцієнтами.
  2.  III. Що називається дидактикою? З наведених відповідей виберіть один правильний, обґрунтувавши помилковість інших.
  3.  А 25. До причин нерівності доходів споживачів в ринковій економіці належить
  4.  А. Складні ефіри діють коротше амідів (вірно: ефіри руйнуються естеразами тканин, а аміди монооксигеназной системою печінки).
  5.  Аналіз лінійних електричних ланцюгів періодичного несинусоидального струму.
  6.  Аналіз основних властивостей лінійних САУ
  7.  Аналітичне подання нелінійних характеристик.

Нерівності можуть бути одного сенсу (? або ?) або різного.

Безліч рішень, яке задовольняє кожному нерівності системи, називається рішенням системи нерівностей.

Системи нерівностей, які мають хоча б одне рішення, називаються спільними.

Якщо системи нерівностей не мають рішень, то вони - несумісні.

якщо система m нерівностей з двома змінними сумісна, то безліччю рішень такої системи є опуклий багатокутник або опукла багатокутна область (необмежена).

Безліччю рішень системи лінійних нерівностей з двома змінними може бути:

Крапка; Якщо система рівнянь не має рангу, то вона несумісна. |  Порожня множина;
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати