Головна

 ВСТУП |  Загальні і спеціальні методи, що використовуються в педагогічних дослідженнях |  Методика розробки програми педагогічного експерименту |  Аналіз даних бесіди |  Аналіз результатів контрольних робіт |  Підрахунок критерію Q Розенбаума |  опис критерію |  Обмеження критерію U |  Індивідуальні значення невербального інтелекту |  Правила ранжирування |

Класифікація завдань і методів їх вирішення

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  3.  I. Класифікація суспільства за основним фактором виробництва.
  4.  I. Класифікація реклами за типом її спонсора, ініціатора комунікації.
  5.  I. Загальна характеристика та класифікація вуглеводів
  6.  I. Цілі і завдання дисципліни
  7.  I. Мета та завдання дисципліни

Таблиця 5.1

 ЗАВДАННЯ  УМОВИ  МЕТОДИ
 1. Виявлення разлічійв рівні досліджуваної ознаки  а) 2 вибірки випробовуваних  Q - критерій РозенбаумаU - критерій Манна-Уїтні  - Критерій Фішера
 б) 3 і більше вибірок випробуваних  S - критерій тенденцій ДжонкіраH - критерій Круськала-Уолліса
 2. Оцінка зсуву значень досліджуваної ознаки  а) 2 виміру на одній і тій же вибірці  T - критерій ВілкоксонаG - критерій знаків  - Критерій Фішера
 б) 3 і більше вимірів на одній і тій же вибірці  - Критерій ФрідманаL- критерій тенденції Пейджа
 3. Виявлення відмінностей у розподілі ознаки  а) при зіставленні емпіричного розподілу з теоретичним  - Критерій Пірсона  - Критерій Колмогорова-Смірноваm - біномінальної критерій
 б) при зіставленні двох емпіричних розподілів  - Критерій Пірсона  - Критерій Колмогорова-Смирнова  - Критерій Фішера
 4. Виявлення ступеня узгодженості змін  а) двох ознак  - Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена
 б) двох ієрархій або профілів  - Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена
 5. Аналіз змін ознаки під впливом контрольованих умов  а) під впливом одного фактора  S - критерій тенденцій ДжонкіраL- критерій тенденції ПейджаОднофакторний дисперсійний аналіз Фішера
 б) під впливом двох факторів одночасно  Двохфакторну дисперсійний аналіз Фішера

  Методика аналізу помилок |  Графічне представлення критерію Q
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати