На головну

 Лекція №15. |  Лекція №15. |  Лекція №16. |  Лекція №18. |  Лекція №19. |  Практичне заняття №1 |  Практичне заняття №6 |  Практичне заняття №10 |  Практичне заняття №11 |  Практичне заняття №12 |

Практичне заняття №18

  1.  По-третє, показати коло основних специфічних проблем філософії, а також яке практичне значення має вивчення філософії і її історії для сучасної людини.
  2.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
  3.  ВЕДУЧА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ.
  4.  Залучення до заняття проституцією
  5.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  6.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  7.  Виїзне практичне заняття на тему № 21

Тема: Логічно загальнозначущі формули

Тривалість 2 год

мета: Закріпити вміння працювати з формулами з кванторами, вирішувати завдання логічно загальнозначущі і здійсненні формули.

Завдання. 1. Доведіть, що формула ($xA? "xB) ? "x(A?B) Общезначима (для стислості предполажім, що A є предикат P(x) і B є предикат Q(x)).

2. Вправи 1-2 на стор. 63 по книзі [1].

Вказівки до вирішення завдань.

1. Рішення. Доведемо методом від противного. Припустимо, що (($xA? "xB) ? "x(A?B))I?Л в деякій інтерпретації I. тоді:

($xA? "xB)I?І і ( "x(A?B))I?Л за визначенням імплікації,

(P(i) ?Q(i))I?Л для деякого iII за змістом квантора спільності,

(P(i))I?І і (Q(i))I?Л за визначенням імплікації,

($xA)I?І за змістом квантора існування,

( "xB)I?Л за змістом квантора спільності,

($xA? "xB)I?Л за визначенням імплікації.

Виходить протиріччя: ($xA? "xB)I?І і ($xA? "xB)I?Л.

Значить, ця формула не може бути помилковою в довільній інтерпретації I. Вона істинна в будь-якій інтерпретації I, Тобто общезначима.

Завдання для самостійної роботи (за варіантами).

Доведіть, що формула общезначима (для простоти припускаємо, що A є предикат P(x) і B є предикат Q(x)):

 варіант  формула
 ( "xA? "xB) ? $x(A?B)
 ($xA? $xB) ? $x(A?B)
 ( "xA? $xB) ? $x(A?B)
"x(AUB) ? ( "xAU $xB)
"x(AUB) ? ($xAU "xB)
 ( "xAU $xB) ? $x(AUB)
"x(A?B) ? ( "xA? "xB)
"x(A?B) ? ( "xA? $xB)
"x(A?B) ? ($xA? $xB)
$x(A?B) ? ( "xA? $xB)

  Практичне заняття №14 |  Практичне заняття №19
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати