Головна

 УДО елементного базису та подання функціональних схем |  Поняття про СДНФ |  Перехід від табличного представлення лог функції до алгебраїчного |  Подання числа в 2-10 коді, його особливості, переваги, недоліки, арифметичні операції над 2-10 кодами |

Арифметичні операції над двійковими числами в форматі з фіксованою комою. Діапазон представлення чисел в форматі з фіксованою комою, точність обчислень

  1.  Cуществованіе і єдиність подання (теорема Жегалкина)
  2.  Vacon NXP Висока точність регулювання
  3.  XXIII. ОБЛИЧЧЯ, ПОДАННЯ В ОСНОВІ ВСІХ НАШИХ ДІЙ
  4.  А. Самодостатність
  5.  Автоматизація циклічних обчислень і створення формул.
  6.  Адміністративні податкові правопорушення проти дотримання строку подання податкових деклараці? (розрахунків), обчислення податків та їх сплати
  7.  Адреси та строки подання фінансової звітності

 Всі вихідні числа представляються як цілі. Для приведення їх до спільного виду проводиться множення на загальний масштабний коефіцієнт М, але ця операція створює додаткові труднощі. При будь-якому форматі слова нульовий розряд відводиться під код знака (+ (0), - (1)). Перед заповненням сітки даними у всіх її розрядах знаходяться нулі.

Розміщення вихідного числа завжди проводиться від коми, по ходу визначення ваги розряду. Якщо розрядність заносимого числа менше формату розрядності сітки, то у вільних розрядах залишаються нулі. Абсолютне значення наявного в розрядної сітці числа називається модулем.

Додавання позитивних чисел (Прямий, додатковий і зворотний коди збігаються)

Додавання двох чисел А1 і А2 в форматі Восьмирозрядних сітки:

Переповнення розрядної сітки - результат складання перевищує максимально можливе число і не вписується в розрядну сітку, а що виникає одиниця перенесення заноситься в знаковий розряд. Для виявлення переповнення розрядної сітки проводиться складання чисел в модифікованих кодах, коли під знак відводиться не один, а два розряду.

Надалі без відповідної корекції цей результат не може бути використаний в обчисленнях. Введення нового масштабного коефіцієнта здійснюється тільки над прямими кодами чисел.

Додавання від'ємних чисел або чисел з різними знаками

 Операції виконуються в модифікованому зворотному або додатковому кодах. Найчастіше використовують ДК, так як це дозволяє все арифметичні операції звести або просто до додаванню, або до серії складань і зрушень.

Модифікований ДК. Додавання здійснюється за правилом двійковій арифметики. Одиниця перенесення, що виникає в третьому знаковому розряді суми, відкидається.

Модифікований ОК. Додавання здійснюється за правилом двійковій арифметики. Одиниця перенесення, що виникає в третьому знаковому розряді суми, додається до молодшого розряду модуля, утворюючи циклічний перенос.

множення чисел

Процес множення зводиться до відшукання часткових творів (ПП) з подальшим їх складанням.

Зробимо множення двох чисел А і В:

розподіл чисел

Спочатку перевіряється, чи можна відняти значення дільника з старших розрядів діленого. Якщо можливо, то в розряді приватного записується одиниця і визначається приватна різниця. В іншому випадку в приватне записується нуль і розряди подільника зсуваються вправо на один розряд по відношенню до розрядів діленого. До отриманої попередньої різниці зноситься чергова цифра діленого, і даний процес повторюється, поки не буде отримана необхідна точність. По суті операція ділення приводиться до операцій додавання і зрушень вправо розрядів дільника щодо розрядів діленого. Відзначимо, що ділене перед операцією поділу має бути приведено до 2n-розрядної сітці. Тільки в цьому випадку при діленні на n-розрядний дільник виходить n-розрядний приватне.

Знак приватного формується також шляхом складання знакових розрядів діленого і дільника, як це робилося при множенні.

Діапазон: 0-127 (восьмирозрядна сітка), 0-255 (шестнадцатіразрядний сітка).

Недолік фіксованою комою - дуже вузький діапазон чисел, з загрозою переповнення на одному кінці діапазону і втратою точності обчислень на іншому.

Наприклад: якщо потрібна точність у 3 значущих цифри, 4-байтовая фіксована кома дає діапазон в 6 порядків (тобто, різниця приблизно 106 між найбільшим і найменшим числом), 4-байтовое число одинарної точності (з плаваючою комою) - в 70 порядків.

  Мінімізація лог функцій за методом Карно |  Прямий, зворотний, додатковий коди. Модифіковані коди і їх призначення. Арифметичні операції над двійковими числами в форматі з плаваючою комою
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати