Головна

для підготовки і проведення іспиту

  1.  III. Порядок складання іспиту
  2.  III. Характеристика підготовки за фахом
  3.  V. Вимоги до результатів освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки
  4.  V. Умови проведення
  5.  VI. Вимоги до структури програми підготовки фахівців середньої ланки
  6.  VII. Вимоги до умов реалізації програми підготовки фахівців середньої ланки
  7.  VIII. Оцінка якості освоєння програми підготовки фахівців середньої ланки

Філія в м Муромі Володимирської області

питання

для підготовки і проведення іспиту

по курсу «Математичний аналіз»

(Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка»)

1. Теореми про межі. Нескінченно малі і нескінченно великі величини

2. Чудові межі.

3. Поняття про безперервність і розривах функції.

4. Визначення похідної. Таблиця похідних.

5. Асимптоти: вертикальні, горизонтальні, похилі.

6. Властивості невизначеного інтеграла. Таблиця інтегралів.

7. Інтегрування по частинах.

8. Визначений інтеграл. Формулі Ньютона - Лейбніца.

9. Властивості і геометричний сенс певного інтеграла.

10. Ряди. Збіжність і її ознаки.

11. Диференціальні рівняння 1-го порядку. Рівняння 2-го порядку: однорідні і неоднорідні.

12. Визначення та види функціональної залежності.

13. Порівняння нескінченно малих величин.

14. Поняття про безперервність і розривах функції. Односторонні межі.

15. Означення похідної, геометричний і фізичний смисли.

16. Таблиця похідних основних елементарних функцій.

17. Диференціювання складної і неявної функції.

18. Похідні вищих порядків.

19. Диференціал і його використання в наближених обчисленнях.

20. Правило Лопіталя для обчислення невизначених меж.

21. Зростання і спадання функцій.

22. Екстремуми.

23. Опуклості функцій і точки перегину.

24. Асимптоти: вертикальні, горизонтальні, похилі.

25. Загальна схема дослідження функції та побудова графіків.

26. Первісна функція і інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла.

27. Таблиця інтегралів.

28. Рішення інтеграла заміною змінної.

29. Визначений інтеграл. Формула Ньютона - Лейбніца.

30. Властивості та обчислення певного інтеграла.

31. Заміна змінної в певному інтегралі.

32. Інтегрування по частинах певного інтеграла.

33. Змінні межі і невласні інтеграли.

34. Додатки певного інтеграла: площа, довжина дуги кривої, обсяг тіла обертання.

35. Збіжність ряду. Ознаки: необхідний, порівняння, Деламбер, Коші.

36. Знакозмінні і знакозмінні ряди.

37. Функціональні ряди.

38. Степеневі ряди, область і інтервал збіжності.

39. Розкладання функцій в статечні ряди, ряди Тейлора і Маклорена. Ряди Фур'є: визначення, приклади.

40. Диференціальні рівняння 1-го порядку. Рівняння з відокремлюваними змінними.

41. Однорідні диференціальні рівняння 1-го порядку.

42. Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку.

43. Однорідні диференціальні рівняння 2-го порядку.

44. Неоднорідні диференціальні рівняння 2-го порядку.

Викладач Стерликова І. В.

Зав. кафедрою економіки А. Н. Асанов

  Рівняння прямої лінії в просторі. |  Похідна. Визначення, безперервність функції, що має похідну.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати