На головну

 приклад 2 |  Відділ закупівель |  Відділ персоналу |  фінансова служба |  Особистий досвід |  нормативи KPI |  Особистий досвід |  Особистий досвід |  Постановка мети ціноутворення |  Особистий досвід |

приклад 1

  1.  III. Приклади фізіологічного будови тварин
  2.  Nbsp; Приклад 7.3 / Змінивши умови прикладу 7.1: відсотки нараховуються 3 рази в рік за ставкою 15% річних і платежі по ренті осуществляются 3 рази в рік.
  3.  UML. Концептуальний рівень. Діаграма класів і правила її побудови. Приклад.
  4.  VII. Тематика випускних кваліфікаційних робіт з дисципліни. (Орієнтовна тематика).
  5.  VII. Тематика випускних кваліфікаційних робіт з дисципліни. (Орієнтовна тематика).
  6.  А раз МЕНЕ БОГА поки з Руху самі вигнали, стали під управління Темряви, то і Буду вам знову Показувати на прикладах - як воно жити без МЕНЕ, без БОГА.
  7.  А тепер відгадайте, хто їй сподобався і хто за нею інтенсивно доглядав? Правильно! Саме він - єдиний алкоголік в клініці. І таких прикладів можна навести безліч.

Ріелторська компанія «Олімп» намагається визначити ціну на послугу з реалізації квартир. Фахівці компанії виділили головний параметр-надійність, який розраховується як добуток кількості повних років роботи фірми на середньорічну кількість укладених нею угод. За базову прийнята ціна реалізації квартир конкуруючої фірмою «Кредо» - 6% від суми угоди, «Олімп» на ринку вже чотири роки і в середньому робить 37 угод, «Кредо» працює сім років і укладає в середньому 46 угод.

Питома ціна буде дорівнює 0,019 (6% / (7 років х х 46 угод), шукана ціна складе 2,8% (0,019 х (4 роки х 37 угод). Відповідно до даної моделлю ціна послуги ріелторів «Олімпу» складе 2, 8% від суми угоди.

Один з явних недоліків цього методу - можливу наявність інших чинників, які впливають на ціну, але не враховані в її значенні. Тому такий метод можна застосовувати тільки до послуг, для яких можна виділити один основний фактор, що визначає цінність даної послуги для споживача.

Метод балів.Якщо на ціну послуги впливають кілька факторів одночасно, для її розрахунку краще застосовувати метод балів. При цьому визначається набір параметрів, що характеризує цінність послуги. Наприклад, для інтернет-провайдера це може бути швидкість передачі даних, обсяг внутрішньомережевого безкоштовного простору, надійність з'єднання, зручність оплати і т.д. Очевидно, що кожен з цих параметрів представляє певну цінність для споживача, яка оцінюється в балах по п'яти-, десяти- або стобальною шкалою експертними методами для базової і для нової послуги.

Основна перевага витратного методу полягає в тому, що компанії не потрібно оцінювати попит, достатньо лише знати величину витрат

Потім на основі експертної оцінки кожному параметру присвоюється певна вага, що відображає внесок цього параметра в загальну цінність послуги. Сума всіх ваг повинна складати 100%.

Ціна нової послуги обчислюється за такою формулою:

Цн = Ц6 х Е ??[(Пнi/ П6i) Х ki],

де Цн - Шукана ціна нової послуги;

Цо - Ціна базової послуги;

Пнi - Значення i-ro параметра для нової послуги;

П6i - Значення i-ro параметра для базової послуги;

kj - ваговий коефіцієнт i-ro параметра.

Таблиця 1

Оцінка параметрів, що характеризують цінність для споживачів

 параметр  Ваговий коефіцієнт,  Бали для компанії «Троя»  Бали для компанії "Спарта»
 Швидкість передачі даних
 Обсяг всередині сеті во го безкоштовного простору
 надійність з'єднання
 зручність оплати

Таблиця 2

Дані щодо основних гравців ринку провайдерських послуг Особистий досвід |  приклад 2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати